anketa

To je Mácha! Anketa o podobě K. H. Máchy

Ve čtvrtek 11. 11. 2010 proběhne na rampě Národního muzea cca tříhodinová akce kombinující anketu mezi přítomnou veřejností a doprovodný kulturní program happeningové povahy. Skutečnou Máchovu podobu neznáme. Existuje však mnoho Máchových podobizen, z nichž některé mají pravděpodobně bližší vztah ke skutečnosti, jiné jsou především výsledkem umělecké stylizace. Obsah ankety – jakou z podob K. H. Máchy považuje veřejnost za nejvěrohodnější a za nejpřijatelnější z hlediska svého individuálního cítění. Cílem je oživit povědomí o Máchovi prostřednictvím škály jeho podobizen od různých autorů, tak jak vznikaly v průběhu minulých století. Anketa se bude provádět jednoduchou formou „čárkování“ u jednotlivých podobizen, umístěných na rampě. Výsledky této anketní akce budou zveřejněny a srovnány s výsledky několikaměsíční internetové ankety. Zjistíme, zda česká veřejnost podléhá v představě o Máchově podobě stereotypu utvrzenému uměleckým působením, či se přikloní k podobám, které jsou historicky pravděpodobnější.

Zapojte se do hlasování na http://www.basnikmnohatvari.cz/tojemacha.php