npkk

Anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku probíhá od ledna do března 2011.
V rámci akce se udělují následující ceny:

  1. Cena dětí
  2. Cena knihovníků
  3. Cena Noci s Andersenem
  4. Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínost k rozvoji dětského čtenářství

První tři ceny jsou anketní, cena mininistra je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka.

Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů.
Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé.

Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je autogramiáda tvůrců.
Vyhlášení výsledků 19. ročníku se uskuteční dne 13. 4. 2011.

Anketní lístky si můžete vyzvednout v dětském oddělení Městské knihovny a nebo na http://www.npkk.cz/npkk/suk-cteme-2011.php