Vzdělávácí program společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s týdeníkem Respekt vyhlašuje studentskou literární soutěž na téma emigrace a života v exilu. Autorkou ilustrace k soutěži je Lela Geislerová.

 

ZÍTRA ODCHÁZÍME

reportáž | esej | rozhovor

 

 

 
Během komunistické totality emigrovalo z Československa, dobrovolně či nedobrovolně, více než čtyři sta tisíc lidí. Jaké byly jednotlivé příběhy těchto lidí? Jaké byly osudy jejich rodin?
 

Autoři vítězných prací budou oceněni:

1. místo – 5 000 Kč | 2. místo – 3 000 Kč | 3. místo – 2 000 Kč

 
VĚK TVŮRCŮ: 15 - 20 LET

UZÁVĚRKA: 7. 2. 2011

 

Do soutěže se může přihlásit jak jednotlivec, tak skupina studentů.

Soutěžní práce (max. 6 normostran textu a 6 doprovodných fotografií či obrázků) posílejte e-mailem na adresu info@pribehybezpravi.cz.
Uvádějte vždy název práce, jméno a věk autora (autorů), adresu školy nebo bydliště, e-mailový a telefonický kontakt.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v březnu 2011 v průběhu 13. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.
 

http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=505