Žádánka meziknihovní výpůjční služby

FORMULÁŘ JE MIMO PROVOZ, ZÁVADU ODSTRAŇUJEME!  PRO ON-LINE OBJEDNÁNÍ VYUŽIJTE E-MAIL  mvs@knihovna-kh.cz

 

 

 Vyplňte prosím následující elektronickou žádánku

 V případe, že bude žádanka vyplněna neúplně (pole označená hvězdičkou), nebude přijata závazně.

Pokud nebude možno požadavek bibliograficky ověřit (popř. doplnit), bude uživateli vrácen.

Čtenář se zavazuje uhradit náklady na dopravu knihovního dokumentu, příp. i poplatek půjčující knihovně, jestliže ho vyžaduje.

PROSÍME ČTENÁŘE, ABY NA JEDNU ŽÁDANKU UVÁDĚLI POUZE JEDEN TITUL!