Porada dobrovolných knihovníků Kutnohorska, Kolínska, Nymburska a Poděbradska (19., 20., 21.10. 2010)
Zápis
 
1)Výkazy pro rok 2009/2010:
Nejčastější  problémy
Řádek 114 Počet EXEMPLÁŘŮ docházejících periodik (počet všech čísel periodika)
            115 Počet knihovních jednotek ve volném výběru (většinou údaj z řádku 102)
            203 NÁVŠTĚVNÍCI (počet návštěv knihovny v průběhu roku a to nejen čtenářů)
            316 Prezenční výpůjčky (knihy v knihovně jen prolistované, ale nevypůjčené)
            317 Prolongace (jedná se většinou asi o 1/4  až  1/3 z celkového počtu výpůjček)
            503 Počet návštěv WEBOVÉ stránky nezapomenout uvést
Z oddílu VI. – VIII. vyplnit  pouze řádky 607 a 608 ZAMĚSTNANCI s přístupem na Internet a s e-mailovou adresou – máte-li služební a řádky 808 a 809 Náklady na pořízení fondu…
 
2)Výkon regionálních funkcí ve Středočeském kraji
Členové krajského zastupitelstva byli  ředitelkou Městské knihovny Kutná Hora Mgr.Jarkulišovou informováni o dopadu značného snížení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí a požádáni o spolupráci při snaze o zlepšení jejich financování alespoň v té výši, v jaké byly převedeny finanční prostředky z centrálních zdrojů, resp. schváleny na r. 2005.
 
3) Benchmarking
Knihovny byly seznámeny s probíhajícím shromažďováním údajů o činnosti malých knihoven a požádány o spolupráci (v případě zájmu více na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=15_Vykon.htm&PHPSESSID=f062d5d3314e7a5c837bd1ff43d2b354  Projekt „Benchmarking knihoven“ a příslušný dotazník pro rok 2009 na http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBench2007.frm nebo příloha).
Je třeba shromáždit informace z co největšího počtu knihoven. Z toho se pak dají vyvozovat závěry, které se stanou podkladem pro další práci knihovníků, zřizovatele i dalších institucí (kvalita knihovnické práce, srovnání s jinými knihovnami na stejné úrovni, jaký je vlastně ideální stav v počtu čtenářů, nákupu, výpůjčkách…?). Tyto informace o malých knihovnách zcela chybí.
 
4)RŮZNÉ
-Prezentace knihoven.  Nutnost stálé reklamy a propagace.
Některé OÚ zanedbávají prezentaci knihoven a jejich činnosti na svých webech a přitom se v dnešní době jedná o základní seznámení s obcí a institucemi zde fungujícími. Bylo by dobré vytvořit na hlavní stránce obce samostatnou záložku Knihovna s alespoň základními údaji.
Také doporučujeme zřízení vlastního webu pro knihovnu s proklikem na stránky OÚ. Umožňuje knihovníkům samostatnou manipulaci se stránkami a nemusí čekat na úpravu stránek obecních (možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma: Web pro malé knihovny Hradec Králové http://www.knihovnahk.cz/ - Knihovnám – Šablona webu, Biblo Set Karviná, Web zdarma na e-Stranky.cz…)
Obce také zapomínají, že činnost obecní knihovny je součástí hodnocení soutěže Vesnice roku a webová prezentace k hodnotícím kritériím neodmyslitelně patří.
Informace o knihovně by měly obsahovat údaje: adresa, jméno knihovníka, provozní doba,  
ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog – máte-li. Případně další údaje: aktuality, fotky, vyhledavač, diskuse, historie, statistika, odkazy na knihovnické akce, spolupráce s obcí.
 
-Projekt internetizace knihoven 
Pro knihovny zapojené do PIK: Začátkem června 2010 došlo ke změně linky pro nahlašování poruch pro knihovny. Nové telefonní číslo je 800 33 00 33.
 
-Revize
připomínáme povinnost knihoven provádět každých pět let revizi fondu.
 
-MVS SVK Kladno: od 1. 1. 2010 zpoplatnila SVK v Kladně (poštovné – 52% knihovny Středočeského kraje, 100% knihovny mimo kraj) Meziknihovní výpůjční službu.
 
 5)Akce a tipy
-18.11. 2010 v prostorách ZŠ Palacha proběhne další Tvořeníčko (v případě zájmu se nahlaste)
-DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 27.11.2010 (adresář nakladatelství, které jsou ochotny zapůjčit knihy k prodeji viz.příloha č.2).
-Formulář deníku najdete na:
-Diskusní fórum SVK Kladno pro knihovny Středočeského kraje – registrace na http://forum.svkkl.cz/ je určeno pro všechny knihovny Středočeského kraje. Mělo by sloužit ke vzájemnému sdělování informací, zajímavostí, proseb, inspirací mezi knihovnami Středočeského kraje.
-Příspěvky do Konference Andersen zasílejte na adresu: andersen@cvut.cz
Pro přihlášení nebo odhlášení použijte WWW rozhraní na adrese"
nebo použijte elektronickou poštu, zašlete slovo help v těle dopisu na adresu
Případně správce konference můžete nalézt na adrese andersen-owner@cvut.cz
-Weby vhodné pro dětské čtenáře  http://www.detiaknihy.cz/
 http://rafaelovaskola.blog.cz/. příběh dvanáctileté Mariny - kniha vznikající pro malé čtenáře webu od Renaty Štulcové autorky mnoha dětských knížek.
 http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie je zpracována nová sekce knih  
 (Pohádkoterapie.- nová metoda, jak pomoci dítěti s jeho problémy, kdy správně zvolená  
 pohádka může být vhodným řešením určitých životních situací dítěte).
-Bulletin pro malé knihovny je umístěn na www.svkkl.cz/Pro knihovny. Nové číslo je vystaveno vždy 1. V měsíci. Obsahuje aktuality, informace z knihoven, zajímavosti..
 
 
 
V Kutné Hoře 5.11. 2010