Porada dobrovolných pracovníků knihoven  
                                                    22., 23. a 24.3 2010
Rok 2009:
Dotace a granty
-Dotační program Středočeského kraje pro knihovny byl v roce 2009 vyhlášen Odboremkultury pod Fondem kultury a obnovy památek, který měl několik tematických zadání:
-podpora obecních knihoven, podpora obnovy kulturních památek, podpora drobných památek, podpora kultury, historických akcí a slavností.
Vzhledem k tomu, že podpora knihoven není již samostatně a vedení obce může žádat o dotaci pouze v jedné z výše uvedených skupin, je na knihovnících, aby v průběhu roku prosadili na vedení obce své potřeby jako prioritní..
Výkazy o činnosti knihoven za rok 2009  
Všem knihovnám, které zaslaly vyplněné výkazy děkujeme. Slíbené vytvoření vzoru na fiktivní knihovnu nebylo možné uskutečnit, protože pro tento účel nebyl formulář výkazu prostupný. Metodika proto vyhotovila vlastní upřesňující pokyny, které byly rozeslány společně s formulářem výkazu. Podrobněji se tímto tématem budeme zaobírat na podzimním semináři.
 
Rok 2010 :
Pro  letošní rok byla výrazně snížena finanční částka na plnění regionálních funkcí Středočeského kraje. Z toho vyplývá omezení některých již naplánovaných školení, snížený nákup knih (delší čekací doba na zařazení novinek do výměnných souborů) a určitá úsporná opatření v rozvážení výměnných souborů. 
 
Vzdělávání v roce 2010
-Vzhledem ke snížení financí na regionální funkce v roce 2010 nebude v letošním roce pořádán kurz počítačové gramotnosti ECDL. Finanční prostředky jsou přislíbeny na rok 2011.
-Námi avizovaná možnost zafinancování vzdělávání z peněz z dotačního fondu EU pro malé knihovny nepřichází v úvahu (týká se jen knihoven s právní subjektivitou).
-Tvořeníčko – rukodělný seminář s Kateřinou Dolejší se bude konat pouze 2x, opět v prostorách družiny ZŠ   Palacha v Kutné Hoře.  První termín 1.4. 2010 je již obsazen. Další proběhne na podzim.
-18.5. pořádá MěK KH  přednášku pí Houškové z Národní knihovny Praha Senioři mezi námi (čas konání bude upřesněn).
 
Deník na rok 2010
Prázdné formuláře již nemáme a náš dotaz na SVK Kladno ohledně postupu při dodání dalších zatím zůstal bez odpovědi.
Další potřebné formuláře-knižní lístky, průkazky, pouzdra… distribuuje TÚK(Technické ústředí knihoven) při Moravské zemské knihovně Brno. Na adrese http://www.mzk.cz/tuk/cenik.php je uveřejněn ceník.
 
-Revize
 připomínáme povinnost knihoven provádět každých pět let revizi fondu.
 
 Prezentace knihoven
 Některé OÚ zanedbávají prezentaci knihoven a jejich činnosti na svých webech a přitom se   
 v dnešní době jedná o základní seznámení s obcí a institucemi zde fungujícími. Proto také 
 doporučujeme zřízení  vlastního webu pro knihovnu  s proklikem na stránky OÚ. Umožňuje  
 knihovníkům samostatnou manipulaci se stránkami a nemusí čekat na úpravu stránek  
 obecních.
 Možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma: Web pro malé 
 knihovny Hradec Králové (http://www.knihovnahk.cz/ - Knihovnám – Šablona webu) ,  
 Biblo Set Karviná. Web zdarma na e-Stranky.cz – není to šablona, nutno vytvořit
 Informace o knihovně by měly obsahovat údaje: adresa, jméno knihovníka, provozní doba,   
 ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog – máte-li.
            Případně další údaje: aktuality, fotky, vyhledavač, diskuse, historie, statistika, odkazy na  
             knihovnické akce, spolupráce s obcí.
 Nezapomeňte také uvést větu: „KNIHOVNA JE CÍLEM PODPORY   OD
 STŘEDOČESKÉHO KRAJE   POSKYTOVANÉ  PŘÍJEMCI FORMOU   
 REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ ,“ která vyplývá ze smlouvy o  regionální podpoře.
 
-Založit adresu pro el. poštu  
 Informace dostáváte rychleji a nejste odkázáni na přenesení informací z OÚ, pro nás 
 Je v současnosti tento způsob informovanosti levnější. Přes e-mail je možné také objednávat  
 knihy formou MVS (viz.níže).
 
Trocha teorie:
 MVS z fondu MěK KH: www.knihovna-kh.cz On-line – MVS -  PIN  9999
Knihy se v režimu MVS půjčují na dobu jednoho měsíce, případně je možné  požádat o prodloužení tel. nebo e-mailem. Systém zaeviduje a vyhledá i knihu, která je momentálně k dispozici. Pro tyto žádanky je právě potřebná e-mailová adresa Vaší knihovny.
Rezervace knihy z výměnném fondu: www.knihovna-kh.cz Pro knihovny – Katalog – Rezervuj, dále PIN 9999 a číslo čtenářského průkazu=číslo Vaší knihovny v naší databáze, které je uvedeno v záhlaví seznamů knih v souborech  Vám dodaných. Platí jak pro On-line katalog MěK jako číslo čtenářské legitimace, tak pro Katalog FV.
Knihy z výměnného fondu budou připsány k poslednímu souboru a tedy zapůjčené na delší dobu.
Tento systém neumožňuje rezervaci knih, které jsou momentálně ve fondu k dispozici. V tomto případě nás kontaktuje se žádostí o knihu přímo.
.
 
Akce   2009/2010
-Celé Česko Čte Dětem plakáty na. http://www.celeceskoctedetem.cz/ 
-Čte sy rád (Čtenářův sympatický rádce) http://www.ctesyrad.cz/
-Březen -  měsíc čtenářůbyl věnován nejširší čtenářské veřejnosti a to nejen té, která chodí do knihoven.       
-Noc s Andersenem 2010 proběhla z 26. na 27.3. Letošním tématem bylo 100.výročí narození Františka Hrubína. Účastnícím se knihovnám připomínáme, že je nutné do 10 dnů od konání akce zaslat vyplněné „Hlášení o veřejném čtení“, kde uvedete knihy, ze kterých jste dětem předčítali (ochrana autorských práv) :
-Kniha knih v knihovně - veřejné čtení z Bible (zahájení 1.4. v 19,00 v Městské knihovně v Praze více na http://cteni.bible21.cz
-Vesnice roku, celostátní soutěž obcí je spjata i s obecními knihovnami. Úroveň obecní knihovny je součástí hodnocení obce v této soutěži V případě zájmu o metodickou pomoc při zkvalitnění podoby knihovny podle platných standardů nás můžete kontaktovat. Úspěšní účastníci mohou být nominováni na Knihovnu roku – samostatnou prestižní soutěž pro knihovníky.
 
 
Tipy:
-Bulletin Mezi námi pro knihovny Středočeského kraje na www.svkkl.cz  - Pro knihovny - 
                                                                                                                           malý bulletin
-Diskusní fórum SVK Kladno pro knihovny Středočeského kraje – registrace na http://forum.svkkl.cz/ je určeno pro všechny knihovny Středočeského kraje. Mělo by sloužit ke vzájemnému sdělování informací, zajímavostí, proseb, inspirací mezi knihovnami Středočeského kraje.
-Příspěvky do Konference Andersen zasílejte na adresu: andersen@cvut.cz
Pro přihlášení nebo odhlášení použijte WWW rozhraní na adrese"
nebo použijte elektronickou poštu, zašlete slovo help v těle dopisu na adresu
Případně správce konference můžete nalézt na adrese andersen-owner@cvut.cz
-Weby vhodné pro dětské čtenáře  http://www.detiaknihy.cz/
 http://rafaelovaskola.blog.cz/. příběh dvanáctileté Mariny - kniha vznikající pro malé čtenáře webu od Renaty Štulcové autorky mnoha dětských knížek.
 http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie je zpracována nová sekce knih  
 Pohádkoterapie.- nová metoda, jak pomoci dítěti s jeho problémy, kdy správně zvolená  
 pohádka může být vhodným řešením určitých životních situací dítěte.
 
Jakékoliv další případné dotazy vyřizuje
Oddělení regionálních služeb
OC Pasáž 17. listopadu 86 284 01 Kutná Hora
Metodici – Petra Daňková, Lenka Frankovicová, Lucie Macháčková
Tel. 327 523193, služební mob. 737 243827, region@knihovna-kh.cz
 
 
 
Zapsala: Frankovicová                                                                                              29.3.2010
 
 
 
 
PřílohaVelikost
zapis_neprofi_3-010.doc71.5 KB