Porada dobrovolných pracovníků knihoven spojeného regionu Kolínska, Kutnohorska, Nymburska a Poděbradska

24.-26.3.2009

ZÁPIS

 

Účast: viz. Prezenční listina

 

1)Roční výkaz o činnosti knihoven za rok 2009

Dochází k několika zásadním změnám. Některé nové údaje je nutné sledovat již od 1.1.2009:  

a)Prolongace - prodlužování výpůjček (před uplynutím řádné výpůjční doby dané knihovním řádem- nejčastěji 1 měsíc).

b)Neregistrovaný uživatel - každá osoba, která není čtenářem knihovny, ale využije některou službu knihovny

c)Návštěvník knihovny - fyzická návštěva::každý, kdo osobně navštívil knihovnu a využil některou z jejích služeb, kulturních nebo vzdělávacích akcí (besed, přednášek, výstav, kurzů, exkurzí…, jejichž hlavním pořadatelem byla knihovna). nebo mu byla poskytnuta knihovnická či informační služba

d)Návštěvník kulturní akce nebo vzdělávací akce - osoba, která se zúčastnila knihovnou pořádané akce, bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem knihovny. Totéž platí i pro vzdělávací akce pořádané knihovnou.

e)Prezenční výpůjčky evidovanépůjčení knihy nebo jiného dokumentu k nahlédnutí pouze v prostorách knihovny (např. z  příruční knihovny apod.)

f)Elektronické služby knihovny - vztahuje se na knihovny, které půjčují v režimu programu Clavius a mají vystavený on-line katalog. Po nastavení firmou Lanius sleduje údaje sám program (knihovny by měly mít tuto funkci již nastavenou, jinak kontaktujte přímo firmu a požádejte o nastavení). Postup při zjišťování údajů: ON-LINE katalog – symbol „?“ – Přehled vyhledávaných bází dat - Využití tohoto www katalogu.

Nepotřebujete-li již Deník veřejné knihovny 2009-2010 doporučujeme alespoň nahlédnout na  http://www.nipos-mk.cz/statistika/, kde je vystaven. Je v něm nová terminologie platná i pro Roční výkazy… 09.

Dohodnuto zaslání „vzorově“ vyplněného Ročního výkazu…elektronickou poštou v listopadu 2009

 

PIK  stav k 6.2.2009

Převod PIKu na MVČR, které bude hradit provoz knihoven v roce 2009.

Nové kontakty: Ing. Pavel Fousek  974 817 547 a Ing. Lubomír Hudeček 974 841 642. 

            

Vzdělávání 2009:

Kurzy:

-Aktualizace MDT  -  pí Nováková z KLADNA - červen, event. i znovu pí Justinová na katalogizaci v Claviu

-Nabídka modulů  kurzů  základů počítačové  gramotnosti :  

Modul 3B – Tvorba propagačních materiálů pro knihovnu v programu MS Word 2007

-   

dvoudenní kurz / celkem 10 hodin výuky

Modul 4B – Tvorba profesionálních publikací v programu MS Publisher 2007

-   

dvoudenní kurz / celkem 10 hodin výuky

Modul 6B – Grafická úprava obrázků a fotografií v programu Picnik

-   

jednodenní kurz / celkem 5 hodin výuky

Modul 7B – Využití internetu v knihovnách

-   

jednodenní kurz / celkem 5 hodin výuky

Modul 7CGoogle nejen vyhledavač – další možnosti využití

- 

 Google Dokumenty, Google Translator , Google Desktop,  Google Mapy,  Google Earth,  Google SketchUp

-   

jednodenní kurz / celkem 5 hodin výuky

Církevní gymnázium sv.Voršily KH  v průběhu dní 7.-14.7 2009.

V případě zájmu, nahlaste svoji účast a případný termín do konce dubna.

 

-Tvořeníčko s pí Dolejší se bude konat v prostorách  družiny ZŠ Jana Palacha (upřesňující pozvánky pošleme) a to pro dvě skupiny účastnic.

První schůzka se koná v termínech:

Tvořeníčko I   20.4.

Tvořeníčko II  21.4.

V případě zájmu nahlaste svoji účast na Tvořeníčko I nebo Tvořeníčko II do 6.4. Počet účastnic je omezen.

 

Přednášky:

-Pedagogicko-psychologické minimum(práce s dětmi teoreticky-jak jsou na tom se čtením a  

  jak je k němu přimět) – podzim KH  lektora zajišťuje SVK Kladno

-Teoretické základy práce se seniory – podzim KH   lektora zajišťuje  SVK Kladno

-Překladová Slovenská současná literatura – podzim  KH nebo Kolín  lektora zajišťuje SVK Kladno

 

AKCE

-BMI( Březen měsíc internetu) loňský 11. ročník BMI byl ročníkem posledním. Z tohoto důvodu SKIP  nebude akce spojené s internetem letos centrálně organizovat, vše zůstává na jednotlivých knihovnách. Sdružení BMI bude dále existovat a bude se orientovat na podporu internetu zejména v oblasti zdravotně postižených, viz http://www.brezen.cz/

 

-Noc s Andersenem na téma Ondřej Sekora  proběhne 3.- 4.4. 2009

 

 

-Kniha mého srdce  

Česká televize a Český rozhlas připravují celonárodní hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel Česka. Bude se jednat o rozsáhlý cyklus pořadů s názvem "Kniha mého srdce" (KMS). Akce proběhne v období od počátku dubna a vyvrcholí počátkem října v Týdnu knihoven. Hlavními partnery KMS bude též Svaz českých vydavatelů a knihkupců, ale především knihovny z celé republiky.

ZAPOJTE SVOU KNIHOVNU DO HLASOVÁNÍ O NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU

Spolupráce na KMS bude pro knihovny velkou šanci dokázat, že jsou funkční, rychle a pozitivně reagující sítí informačních institucí a že jejich prostřednictvím je možno získat názory a hlasy velké části veřejnosti. Je to také ojedinělá šance k jejich mediální prezentaci - že tu prostě jsme. KMS je příležitostí pro KAŽDOU KNIHOVNU.

Další informace o Knize mého srdce najdete na: http://skip.nkp.cz/akcKMS.htm.

 

 

-1. jarní kutnohorský knižní týden

Městská knihovna v Kutné Hoře, agentura Argentum, nakladatelství Archa 90

a firma VYDEKO pořádají ve dnech 23. dubna 2009 až 30. dubna 2009 1. jarní
kutnohorský knižní týden.
Na zahradě knihovny budou prodejní stánky s produkcí nejrůznějších českých i slovenských vydavatelů. Program  tvoří besedy, autorská čtení, autogramiády. Po upřesnění bude podrobný program vystaven na webu Městské knihovny Kutná Hora.

 

 

Různé

-Výstava Život a doba Karla Čapka  od 8. – 30.4. v prostorách Měk KH, pak by se měla přesouvat do Měk KO

- Celostátní konference Knihovny současnosti bude probíhat ve dnech  23. – 25.6. 2009 v Seči. Ústředním tématem jsou veřejné knihovny.

-Nově založené Diskusní fórum  SVK Kladno je určeno pro všechny knihovny Středočeského kraje. Mělo by  sloužit ke vzájemnému sdělování informací, zajímavostí, proseb, inspirací mezi knihovnami Středočeského kraje. Registrace na  http://forum.svkkl.cz/ 

-Pro knihovny napojené nebo napojované na REKS bude uspořádán v roce 2009 mimořádný seminář, věnovaný problematice REKSu.

-Časopis Koktejl (starší ročníky) je možno zapůjčit zájemcům společně se souborem

 

 

 

 

Zapsala:Frankovicová                                                                                                  31.3.2009

 

PřílohaVelikost
neprofiBrezen2009.doc48 KB