Porada profesionálních knihovníků Kutnohorska, Kolínska, Nymburska a Poděbradska
Městská knihovna Kutná Hora
13.3.2012
Zápis
 
Účast: viz. Prezenční listina
Hosté: PhDr.Jiřina Kádnerová a Mgr. Ladislava Cukrová za SVK Kladno
            Mgr.Kateřina Kapounová MěK Ústí n/O.
 
Program:
1)Informace z SVK Kldano
Výkon regionálních funkcí ve Středočeském kraji v roce 2012
·         Knihovníci byli ředitelkou Středočeské vědecké knihovny Kladno PhDr. Kádnerovou a Mgr. Cukrovou informováni o dopadu značného snížení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí (problémy s financováním RF mají už jen regiony Plzeňský a Pardubický), který se odrazil zvláště v nákupu knih. V tvorbě a distribuci výměnných souborů budou upřednostňovány malé knihovny, které mají prostředky na nákup oproti profesionálním knihovnám více omezen. Knihy ze starší produkce je nadále  po dohodě s metodičkami možné půjčit i do profesionálních knihoven našeho pověřeného regionu.
·         Knihovnám byla nabídnuta možnost MVS z fondů SVK Kladno, kde poštovné bude účtováno 1x za ½ roku v sazbě 50% běžné ceny. Zde by mohly být zapůjčovány i knižní novinky, ale pouze v režimu MVS!!!  
·         Poštovní kontakt na SVKK i po přestěhování zůstává stejný.
·         PIK  podle posledních informací v letošním roce z 99,9% nekončí. Dr.Richter na stránce http://visk.nkp.cz/2012/KNIHOVNY_PIK_WEB_15_03_2012.xls uvádí seznam knihoven, které se přihlásily k pokračování PIK a měly by tedy od 28.3.2012 připojeny. Vstup dalších knihoven do projektu není v tomto okamžiku možný.
·         Různé: Podány informace o připravovaném ocenění knihovníka kraje Pozvánka na vzdělávací akce SVKK* a chystané podzimní neformální setkání knihovníků (nabídnuta možnost pořádání akce v nových prostorách Městské knihovny Zruč n/S.).
·         Vzhledem k nižším finančním prostředkům na výkon RF v našem kraji si budou nadále jednotlivé knihovny časopis Čtenář samostatně financovat. (upozornění na číslo 4/2012,kde bude uveřejněna možnost zahraničních stáží).
 
*Na adrese http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/ (na konci stránky) je vystavená prezentace je ze semináře o článkové bibliografii konaného dne 14.3.2012.
 
2) SKIP   - informace  
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků.
Stojí u zrodu mnoha knihovnických akcí a celostátních aktivit (Týden knihoven, Knihovnická dílna, Noc s Andersenem, Březen - měsíc čtenářů, Týden čtení, Den pro dětskou knihu, Biblioweb, Velké říjnové společné čtení, Knížka pro prvňáčka…), zastupuje knihovny ve vztahu k ochranným autorským organizacím, při půjčování zvukových dokumentů, bezplatném přebírání obálek a anotací pro on-line katalog, vzdělávání…
 
Vzhledem k tomu, že těchto aktivit využívá stále více knihoven, které nejsou ani kolektivními členy SKIP, rozhodla se organizace při poskytování některých „benefitů“, jako např. účast v projektu  Knížka pro prvňáčka, upřednostňovat členy SKIP. Je tedy i tedy v zájmu knihoven zapojit se do SKIPu jako kolektivní či individuální  člen.
 
3) Nástroje pro propagaci a komunikaci v knihovnách (přednáška) Mgr.Kateřina Kapounová z Městské knihovny Ústí n/O. Případné dotazy na katerina.kapounova@knihovna-uo.cz
 
4) Benchmarking
Mgr. Jarkulišová připomněla knihovnám benchmarking. Pro široké využití je dobré v tomto projektu  shromažďovat  informace z co největšího počtu knihoven. Z toho se pak dají vyvozovat mnohé závěry, potřebné podklady  pro další práci knihovníků, zřizovatele i dalších institucí (kvalita knihovnické práce, srovnání s jinými knihovnami na stejné úrovni, jaký je vlastně ideální stav v počtu čtenářů, nákupu, výpůjčkách…?). Více na: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=15_Vykon.htm&PHPSESSID=f062d5d3314e7a5c837bd1ff43d2b354 Projekt „Benchmarking knihoven“ a příslušný dotazník pro rok 2011 http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBench2011.frm nebo na roman.giebisch@nkp.cz ).
 
5) Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky
Dále upozornila na již platný metodický pokyn, který by měl knihovnám sloužit jako podklad pro zkvalitnění jejich služeb. Více na:
 
4) RŮZNÉ
-Prezentace knihoven.  Nutnost stálé reklamy a propagace. Profesionální knihovny by měly mít své vlastní weby s proklikem na stránky svých OÚ. Vlastní web umožňuje knihovníkům samostatnou manipulaci se stránkami a nemusí čekat na úpravu stránek obecních (možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma: Web pro malé knihovny Hradec Králové http://www.knihovnahk.cz/ - Knihovnám – Šablona webu, Biblo Set Karviná, Brno Web zdarma na e-Stranky.cz…)
Informace o knihovně by měly obsahovat údaje: adresa, jméno knihovníka, provozní doba,  
ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog . Případně další údaje: aktuality, fotky, vyhledavač, diskuse, historie, statistika, odkazy na knihovnické akce, spolupráce s obcí.
-Bulletin pro malé knihovny je umístěn na www.svkkl.cz/Pro knihovny. Nové číslo je vystaveno vždy 1. v měsíci. Obsahuje aktuality, informace z knihoven, zajímavosti..
-ECDL v Kutné Hoře – pro letošní červenec je nachystán modul Prezentační programy a techniky v knihovně (10 hodin).
Máme možnost využít ještě jeden jednodenní kurz, ale musíme zajistit předepsanou účast. Zatím se rýsuje modul Šablony webu obecních knihoven.
Budete-li mít zájem o účast v některém z modulů, ozvěte se.
 
 
V Kutné Hoře 16.3. 2012
PřílohaVelikost
profi_zapis_3-012.doc48.5 KB