Porada profesionálních knihovníků Kutnohorska, Kolínska, Nymburska a Poděbradska
Městská knihovna Kutná Hora
2.10.2012
 
Zápis
 
 
Účast: viz. Prezenční listina
            Host Mgr.Ljubková
 
Program:
1)Informace z SVK Kladno
-PIK  k 5.9. 2012 ekonomický náměstek ministryně kultury ing.Sankota uvedl, že financování PIKU pro rok 2013 je zahrnuto v návrhu státního rozpočtu. Bude-li ten schválen, bude PIK pokračovat.
-Do funkce ředitele Středočeské vědecké knihovny Kladno má nastoupit Ing. Jiří Mika.  
- Cenu „Kramerius“ (pro nejlepšího dobrovolného knihovníka Středočeského kraje za rok 2012) obdržela za náš spojený region pí knihovnice Šestáková z Hradištka u Kerska. Předání proběhlo 5.10. v SVK Kladno viz. příloha.
-Chystané podzimní neformální setkání knihovníků se uskuteční v nových prostorách Městské knihovny Zruč n/S. 13.11. 2012 od 10,00. Více informací na pozvánce.
 
2)SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Stojí u zrodu mnoha knihovnických akcí a celostátních aktivit (Týden knihoven, Knihovnická dílna, Noc s Andersenem, Březen - měsíc čtenářů, Týden čtení, Den pro dětskou knihu, Biblioweb, Velké říjnové společné čtení, Knížka pro prvňáčka…), zastupuje knihovny ve vztahu k ochranným autorským organizacím, při půjčování zvukových dokumentů, bezplatném přebírání obálek a anotací pro on-line katalog, vzdělávání… Více na  http://www.skipcr.cz/
Vzhledem k tomu, že těchto aktivit využívá stále více knihoven, které nejsou ani kolektivními členy SKIP, rozhodla se organizace při poskytování některých „benefitů“, jako např.účast v Knížce pro prvňáčka, upřednostňovat členy SKIP. Bylo by tedy v zájmu knihoven zapojit se do SKIPu alespoň jako kolektivní člen.
 
3)Připomínáme
-Benchmarking
Slouží ke shromažďování informací o knihovnách, ze kterých se pak dají vyvozovat závěry, které se mohou stát podkladem pro další práci knihovníků, zřizovatele i dalších institucí (kvalita knihovnické práce, srovnání s jinými knihovnami na stejné úrovni, jaký je vlastně ideální stav v počtu čtenářů, nákupu, výpůjčkách…). Je proto třeba shromáždit informace z co největšího počtu knihoven. Více na: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=15_Vykon.htm&PHPSESSID=f062d5d3314e7a5c837bd1ff43d2b354 Projekt „Benchmarking knihoven“ a příslušný dotazník pro rok 2011 nebo na roman.giebisch@nkp.cz ).
-Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických, který by měl knihovnám sloužit jako podklad pro zkvalitnění jejich služeb. Více na:
-Prezentace knihoven. Profesionální knihovny by měly mít své vlastní weby s proklikem na stránky svých OÚ. Vlastní web umožňuje samostatnou manipulaci se stránkami (možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma: Web pro malé knihovny Hradec Králové http://www.knihovnahk.cz/ - Knihovnám – Šablona webu, Biblo Set Karviná, Brno Web zdarma na e-Stranky.cz…)
Informace o knihovně by měly obsahovat údaje: adresa, jméno knihovníka, provozní doba,  
ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog. Případně další údaje: aktuality, fotky, vyhledavač, diskuse, historie, statistika, odkazy na knihovnické akce, spolupráce s obcí.
 
4)Vzdělávání
-ECDL 2012 proběhlo v Kutné Hoře za účasti dvanácti kolegyň. Zasílejte případné návrhy a přihlášky pro konání příštího ročníku 2013.
-Kurz katalogizace pod vedením A.Justýnové proběhne v listopadu 2012.
 
5)RŮZNÉ
-Dotační programy a granty
Operační program Meziregionální spolupráce -
http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/index.asp?thema=1152489&category=
Středočeský fond sportu, volného času a primární prevence na rok . - http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/Skolstvi/granty/
Ministerstvo kultury – samostatné oddělení literatury a knihoven na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
1) VISK  Veřejné informační služby knihoven –  http://visk.nkp.cz/
(především VISK 3 - Informační centra knihoven)
2) Knihovna 21. století – K 21 je určena na nadstandardní knihovnické, informační a kulturně vzdělávací činnosti knihoven-podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením…). http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm
-Nová el. konference AKVIZICE plní plnohodnotně nabídkovou povinnost knihoven. Všeobecné informace na: http://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/akvizice
Příspěvky na adresu: akvizice@cvut.cz
- Týden knihoven 1.-7. října 2012  Pozor na poplatky za veřejné čtení!!!
 
6) Současná česká literatura (přednáška) Mgr.Ljubková
 
 
 
V Kutné Hoře 3.10. 2012
 
 
 
Zapsala: Frankovicová
 
PřílohaVelikost
profi_zapis_10-012.doc49.5 KB