Porada profesionálních knihovníků Kutnohorska, Kolínska, Nymburska a Poděbradska
Městská knihovna Kutná Hora
25.10. 2011
 
Zápis
 
Účast: viz. Prezenční listina
            Host pí Šenfeldová SVK Kladno
 
1)RF 2009 a 2010 (ze srovnávací studie Mgr.Zemánková NK Praha na celostátním semináři RF 2011)
 
2)Novela standard VKIS ( z příspěvku PhDr.Richtera NK Praha) http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2011/2011_Richter_Standardy.pdf
 
3) Benchmarking -Shromažďováním údajů o činnosti knihoven
 
4)Výkon regionálních funkcí ve Středočeském kraji
Situace ohledně financování regionálních funkcí Středočeským krajem se nemění. Částka je rok od roku menší. V letošním roce již od července není na nákup knih. Pro příští rok se situace určitě nezlepší.
 
5)RŮZNÉ
-Vyhlášení dotačního programu Středočeského kraje k podávání žádostí z Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2012. Žádosti je možné podat v termínu od 14. října do 15. prosince 2011. Více na http://dotace.kr-stredocesky.cz/.
-Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven – VISK
pro rok 2012 bude vyhlášeno k 31.10.2011. 
-Dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
-Prezentace knihoven.  Nutnost stálé propagace. Profesionální knihovny by měly mít své vlastní weby s proklikem na stránky svých OÚ. Knihovníci mohou samostatně manipulovat se stránkami a nemusí čekat na úpravu stránek obecních (možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma: Web pro malé knihovny Hradec Králové http://www.knihovnahk.cz/ - Knihovnám – Šablona webu, Biblo Set Karviná, Brno Web zdarma na e-Stranky.cz…). Informace o knihovně by měly obsahovat základní údaje jako adresa, jméno knihovníka, provozní doba, ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog... Nezapomeňte také uvést větu: „KNIHOVNA JE CÍLEM PODPORY   OD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE   POSKYTOVANÉ  PŘÍJEMCI FORMOU   
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ ,“ která vyplývá ze smlouvy o  regionální podpoře.
Podobnou nutností je i zavedení služební adresy pro elektronickou poštu.
-Projekt internetizace knihoven 
PIK pokračuje. Od 1.4.2012 pak pod novým provozovatelem, zdarma na dva roky. Je určen pro menší knihovny.  
-Revize
připomínáme povinnost knihoven provádět každých pět let revizi fondu.
-Možnost registrace na Noc s Andersenem (30.3. 2012) spuštěna od 1.10. 2011 http://www.nocsandersenem.cz/ 
-POZOR
Při akcích nezapomínejte na „Hlášení o veřejném čtení“, které je nutné zaslat do 10 dnů od konání akce, kde uvedete knihy, ze kterých jste dětem předčítali (ochrana autorských práv) :
Něco k Autorskému zákonu ze stránek Národní knihovny Praha
 
 5)Akce a tipy
-DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 26.11.2011
-Přihlášení do Konference Andersen přes kolegyni Zlatu Houškovou z NK Praha.
-Weby vhodné pro dětské čtenáře  http://www.detiaknihy.cz/
 http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie    sekce knih pro Pohádkoterapii.
-Bulletin pro malé knihovny je umístěn na www.svkkl.cz/Pro knihovny. Nové číslo je vystaveno vždy 1. v měsíci. Obsahuje aktuality, informace z knihoven, zajímavosti. Možnost zasílání přízpěvků.
-Celé Česko Čte Dětem trvá, více o akci na. http://www.celeceskoctedetem.cz/ 
-Čte sy rád (Čtenářův sympatický rádce) http://www.ctesyrad.cz/
 -Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší městskou knihovnu. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku-2011
 
6)Současná ruská literatura v českých překladech Libor Dvořák
   Přednáška zajištěna SVK Kladno - Pí Šenfeldová (seznam doporučené literatury  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Frankovicová
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Porada profesionálních knihoven 25.10.2011

PřílohaVelikost
profi_porada_25_10_2011.doc47.5 KB