Září Jak to bylo, pohádko
povídání a čtení o známých pohádkových postavách, určování charakteristických vlastností, rozlišování dobra a zla, srovnání klasických pohádek s verši Fr. Hrubína, J. Žáčka a jiných.
 
Říjen Říkej si a hraj
celý rok v říkadlech pro děti, charakteristika jednotlivých ročních období, změny v přírodě a jejich odraz v životě dítěte
 
Listopad Maňásek František se bojí
Nemáme se čeho bát - strašidla jsou jenom v pohádkách. To dětem připomene bojácný Frantík a kamarádka Alenka.
 
Prosinec Povídání o vánocích
Advent a Vánoce v pohádkách a verších
 
Leden "Chytré knížky"
Beseda nad různými dětskými encyklopediemi a "povídacími" knížkami (tj. obrázkové s minimálním textem, určené k vyprávění dospělého a dítěte se snahou rozvíjet slovní zásobu)
 
Únor Co dělají děti v zimě
verše a próza se zimní tematikou, povídání maňásků s dětmi
 
Březen Nové knížky pro vás
seznámení s nejnovější produkcí nových dětských knížek pro nejmenší čtenáře
 
Duben Velikonoce s pohádkou
přiblížení některých zvyků a tradic formou veršů a pohádek
 
Květen Povídáme si pohádky
děti spolu s knihovnicemi reprodukují některé známé pohádky na základě knižních ilustrací formou "velké" soutěže kluků a holčiček
 
Červen Pejsek a Kočička učí děti zacházet s knihou
návštěva dětského oddělení knihovny se snahou motivovat děti k pravidelné návštěvě knihovny spolu se svými rodiči
akce pro předškolní děti + videoukázka
Dle zájmu po celý rok Kutnohorské pověsti
procházka KH s maňásky pro předškolní děti

Informace pro pedagogy: konání jednotlivých akcí je třeba dohodnout
asi měsíc před požadovaným datem.
Je třeba, aby si vyučující přesný termín akce, o níž mají zájem, sami objednali a sledovali.
Za lekce informatické výchovy a jednotlivé besedy je poplatek za žáka 5,- Kč.

Kontakt: 327/512079 dětské oddělení pí. Netolická a pí. Moravcová

Plán akcí si můžete také vyhledat na internetové adrese:
www.knihovna-kh.cz/detske.html

PřílohaVelikost
materinky.doc37 KB