Lekce informatické výchovy
Měsíc Třída Náplň lekce
Říjen 7. pojem informace, upozornění na možnost informací o knihovně a jejích službách prostřednictvím internetových stránek, ukázka práce s multimediálním CD-ROM "Kdo to ví, odpoví" -varianta dějepis nebo sport, upozornění na některé zajímavé edice pro věk 11-14 let
 
Listopad 6. práce s multimediálními encyklopediemi, např. "KDO BYL KDO v českých dějinách 20.století", seznámení se systémem řazení naučné literatury, tzv. MDT, jeho využití při vyhledání konkrétních materiálů k zadanému úkolu z dostupné naučné literatury
 
Červen 8.-9. informační exkurze odděleními pro dospělé čtenáře, informace o knihovně a jejích službách na webu

 

Přehled nabízených akcí, které se konají v dětském oddělení MěK

a) literární pásma
( zaměřena na jednotlivé spisovatele, osobnosti naší historie atd.)

pro II. stupeň

 • K.H. Borovský (7., 8. tř.)
 • Karel Čapek (8., 9. tř.)
 • Karel IV. (7. tř.)
 • Jack London
 • Jan Neruda (8. tř.)
 • Božena Němcová (6. tř.)
 • Ota Pavel (8., 9. tř.)
 • Eduard Petiška (6. tř.)
 • Karolina Světlá (8. tř.)
 • Jules Verne (7. tř.)
 • Mark Twain (7. tř.)

Vybraná pásma jsou doplněna video nebo DVD ukázkam.
V případě zájmu a včasného požadavku vyučujících je možno rozšířit nabídku i o další osobnosti, resp. témata.

b) tematické pásma

II. stupeň
 • Antické Řecko a Řím v pověstech a faktech (6., 7. tř.)
 • Exilová nakladatelství (8., 9. tř.)
 • Jiří Ostaš - život a dílo kutnohorského básníka (8., 9. tř.)
 • Memento - drogy a mládež v literatuře (8., 9. tř.)
 • Pohádka jako literární útvar (6. tř.)
 • Pražské pověsti (6. tř.)
 • Proč slavíme Velikonoce
 • Přísloví - pohádka - bajka - pověst (6. tř.)
 • Siouxové bojují dál - indiánské války v literatuře faktu versus Karel May
 • Současná česká literatura v ukázkách (9. tř.)
 • Spisovatelé Kutné Hory od nejstarších dob po 20. století (9. tř.)
 • Vývoj a soudobé trendy literatury SCI-FI (8., 9. tř.)
 • Trezorová literatura a její nejčtenější představitelé (9. tř.)
 • Ze starých kronik a legend (8., 9. tř.)

 

Informace pro pedagogy: konání jednotlivých akcí je třeba dohodnout
asi měsíc před požadovaným datem.
Je třeba, aby si vyučující přesný termín akce, o níž mají zájem, sami objednali a sledovali.
Za lekce informatické výchovy a jednotlivé besedy je poplatek za žáka 5,- Kč.

Kontakt: 327/512079 dětské oddělení pí. Netolická a pí. Moravcová

 

PřílohaVelikost
druhystupen.doc39 KB