• Přístup na Internet je umožněn čtenářům a návštěvníkům Městské knihovny v Kutné Hoře. Zájemcům mladším 15-ti let umožňuje knihovna přístup pouze v oddělení pro děti a mládež a na pobočce ZŠ Jana Palacha.
 • Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 • U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé. Uživatel má právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu dvou hodin, uživatel do 15 let 20 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
 • Registrovaní uživatelé si mohou předem zamluvit místo. Doba prodlení je maximálně 10 minut.
 • Zamluvit stanici je možno i telefonicky na čísle 327 523 193 .
 • Je možné používat pouze předinstalovaný software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení Windows, Internet Exploreru či jiného programového vybavení.
 • Informace získané při práci s Internetem je možné vytisknout za poplatek:
  černobílý tisk 2,- Kč/stránka, barevný tisk 15,-Kč/stránka
 • Není dovoleno provozování počítačových her.
 • MK Kutná Hora neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
 • Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 • V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k Internetu ukončen. V případě vzniklých škod, které vzniknou knihovně nedodržením provozního řádu pro využívání Internetu, tyto budou uhrazeny uživatelem.
 • Všichni handicapovaní uživatelé služby Internet mají možnost využívat asistenční službu knihovníka.
 • Je zakázáno prohlížet webové stránky s erotickou, rasistickou a fašistickou tématikou.
 • V Kutné Hoře dne 1.1.2008