Fond zvukových knih
Další službou je potom zpřístupnění fondu zvukových knih. Jde o nahrávky publikací z oblasti krásné a odborné literatury pořízené na magnetofonových kazetách, CD a Mp3. Tento fond je pravidelně aktualizován a je určen především občanům s různým postižením zraku, tedy těm, kteří by byli o možnost četby a dalšího vzdělávání jinak připraveni.