V roce 2008 jsme začali spolupracovat s paní Kateřinou Dolejší v rámci
různých výtvarných dílen pro knihovnice.Kurz byl plně obsazen a paní
knihovnice si pomoci při získávání dovedností a zkušeností pro práci s dětmi
moc chválily. To co se naučily hned uváděly ve svých knihovnách do praxe
(FIMO, pletení z proutí a papíru, ubrousková technika, smaltování,
mramorování..). Proto jsme se rozhodli uspořádat rukodělné kurzy i v roce
2009. Kurz je opět velmi úspěšný. Z fotografíí to můžete zhodnotit sami.

jarňačky, skřítci, filcování a balónky