knizky...

Důsledky zvýšení DPH pro knihy.

Zvýšení DPH na knihy bude mít mimořádně nepříznivý vliv na českou knižní produkci, na čtenářské návyky a následně i na celkovou vzdělanost české společnosti. Více informací a možnost hlasování proti zvýšení DPH na sckn.cz/index.php