Ten_vers_2013-pozvanka

 

Městská knihovna Kutná Hora vyhlašuje regionální kolo přehlídky

 TEN VERŠ SI TIŠE ŘÍKÁM

REGIONÁLNÍ KOLO PŘEHLÍDKY UMĚLECKÉHO PŘEDNESU WOLKERŮV PROSTĚJOV

 

TERMÍN:
19.2.2013/ 8.30 hod.

 

MÍSTO KONÁNÍ:
Spolkový dům, Lierova 146, Kutná Hora

 

KATEGORIE:
I. - do 17 let (od ukončení 9.třídy ZŠ a odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17. let -dovršení k 1.2.2013 včetně)
II. - do 20 let
III. -20 let (dovršení 20 let k 1.2.2013) a více
SOUBORY

 

 

CESTOVNÉ:
Náklady na dopravu si hradí každý účastník sám

 

 Přihlášky společně se 4 kopiemi soutěžního textu odešlete do 15.února 2013 na adresu:

Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, 28401 - k rukám Lenky Frankovicové (tel.327523193)

Ve všech kategoriích si sólový recitátor připraví 1 text z poezie nebo prózy české či světové literatury, možný je i úryvek, montáž, publicistický útvar apod., jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut.

Soubory se do kategorií nedělí, základem jejich představení by měla být předloha z poezie nebo prózy nebo text s výryzným poetickým nábojem.

 

Přihláška

 

 

 

PřílohaVelikost
Prihlaska.doc24 KB