Porada dobrovolných pracovníků knihoven regionů Kolínska, Kutnohorska, Nymburska a Poděbradska
Říjen 2013
 
1)Novinky a informace z SVK Kladno a Středočeského kraje
-Navýšení rozpočtu na regionální funkce knihoven o 5 milionů pro rok 2013. Příprava nové koncepce pro příští rok bude zahrnovat aktualizace, výjezdy se soubory, nákup knih, revize (každých pět let)… Vzhledem k velkému zájmu knihoven o pomoc při revizi fondu doporučuje sjednat si termín s pracovnicemi metodického oddělení, co nejdříve.
-PIK  ke dni 28. 3. 2013 je definitivně ukončen. Zařízení si přijedou demontovat.
Občanské sdružení Internet pro všechny nabízí bezplatné připojení knihoven. Více na http://internetprovsechny.cz/internet-do-knihoven-je-mrtev-at-zije-internet-pro-knihovny nebo http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/ .
-Dotační program Středočeského kraje pro knihovny byl vyhlášen Odborem kultury pod Fondem kultury a obnovy památek. Více na
 Žádosti pro rok 2014 bude možné podat v termínu od 4. listopadu (9:00 hod.) do 20. prosince 2013 (14:00 hod.) a podávají se prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz/
-VISK 3 - Informační centra knihoven a Knihovna 21.století - dotační programy Ministerstva kultury ČR pro rok 2014: 
Na stránce http://knihovnam.nkp.cz/docs/nariz288/NV288-2002.doc najdete plné znění aktualizovaného nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb. 
Termín vyhlášení dotačních programů a odevzdání projektů dotačních programů pro knihovny Ministerstva kultury ČR se posouvá se o jeden měsíc dříve, v letošním roce to bude: Vyhlášení programů: nejpozději 30.9.2013
          Odevzdání projektů: nejpozději do 10.12.2013 
Termín vyúčtování zůstává beze změny: do 15.1. následujícího roku, na který byla dotace přidělena.
POZOR: ve statutu knihoven není mnohdy uvedena FUNKCE  VZDĚLÁVACÍ - hrozí vyškrtnutí z některých dotačních programů.
-Standard pro dobrou knihovnu – rozvoj knihoven pro příští období
Brožura v tištěné podobě byla nebo bude předána jednotlivým knihovnám. Dostupná ke zhlédnutí a stažení také na http://koncepce.knihovna.cz/ke-stazeni/.

 

2)Prezentace knihoven
Knihovna je místem, kde chceme být (na rozdíl od práce, kde být musíme), proto se máme snažit prostory knihovny pro naše uživatele zútulnit. Stabilní základ minulosti nám už nestačí, rodí se další a další generace, proto musíme neustále propagovat a podporovat čtení.
Některé OÚ zanedbávají prezentaci knihoven a přitom se v dnešní době jedná o základní seznámení s obcí a institucemi zde fungujícími. Proto je nutné zřízení vlastního webu pro knihovnu s případným proklikem na stránky OÚ. Umožňuje knihovníkům samostatnou manipulaci se stránkami a nemusí čekat na úpravu stránek obecních.
Možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma:
Web pro malé knihovny Hradec Králové http://www.knihovnahk.cz/ 
Informace o knihovně by měly obsahovat údaje: adresa, jméno knihovníka, provozní doba,  
ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog – máte-li.
           Případně další údaje: aktuality, fotky, odkazy na knihovnické akce, spolupráce s obcí…
 
3)Benchmarking
Slouží ke shromažďování informací o knihovnách, ze kterých se pak dají vyvozovat závěry, které se mohou stát podkladem pro další práci knihovníků, zřizovatele i dalších institucí (kvalita knihovnické práce, srovnání s jinými knihovnami na stejné úrovni v počtu čtenářů, nákupu, výpůjčkách…). Je proto třeba shromáždit informace z co největšího počtu knihoven. Více na adrese
 
4)SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
Stojí u zrodu mnoha knihovnických akcí a celostátních aktivit (Týden knihoven, Knihovnická dílna, Noc s Andersenem, Březen - měsíc čtenářů, Týden čtení, Den pro dětskou knihu, Biblioweb, Velké říjnové společné čtení, Knížka pro prvňáčka…), zastupuje knihovny ve vztahu k ochranným autorským organizacím, při půjčování zvukových dokumentů, bezplatném přebírání obálek a anotací pro on-line katalog, vzdělávání… Vzhledem k tomu, že těchto aktivit využívá stále více knihoven, které nejsou ani kolektivními členy SKIP, rozhodla se organizace při poskytování některých „benefitů“, jako např. účast v Knížce pro prvňáčka, upřednostňovat členy SKIP. Bylo by tedy v zájmu knihoven zapojit se do SKIPu alespoň jako kolektivní člen. Více nahttp://www.skipcr.cz/                       
Elektronická konference SKIP:
Určení - konference určená všem individuálním a institucionálním členům Svazu knihovníků a informačních pracovníků, konference je neveřejná
 
5)Vzdělávání 2013/2014
-Tvoření s Kačenkou proběhne na podzim 14.11.2013. Pro rok 2014 plánujeme další.
-E-čtečky 5.11. 2013 Městská knihovna Kutná Hora 10,00 - Workshop o e-knihách a e-
 čtečkách s úvodní přednáškou: co jsou, jak fungují, některé typy na českém trhu, formáty,
 tvorba, zdroje, e-knihy ve fondu knihovny, základní legislativní rámec.
 Praktická část: čtení a listování v e-knihách, prohlížení zdrojů e-knih, mazání, stahování a  
 nahrávání nových e-knih. Účastníci mohou přinést a předvést/vyzkoušet svou vlastní
 e-čtečku.
-ECDL: bude-li zájem, pokusíme se zajistit pro rok 2014. Navrhněte zaměření kurzu.
-Individuální proškolení na základy ECDL, založení webu nebo REKSu poskytneme v oddělení RF Kutná Hora.
 
 6)Různé:
-Založit služební adresu pro el. poštu 
 Informace jsou poskytovány rychleji a přímo.
-Výkazy pro rok 2013
Formulář zatím jen na rok 2012 a formulář deníku na další období najdete na adrese
Obojí je možné v příslušném formátu vytisknout později, až bude Výkaz pro rok 2013
-Elektronická konference ANDERSEN:
Určení – konference členů Klubu dětských knihoven SKIP a všech zájemců o práci s dětmi v knihovnách, konference je neveřejná
-Knihovní řád: upravovat třeba Dodatkem ke stávající situaci např. při ztrátě knihy:ceny knih v minulosti byly nižší, nutno navýšit na jednotnou cenu např. 200,- Kč za knihu do ceny 200,- Kč – (za 15,- Kč ztraceného Saturnina už dnes neseženete) nebo navýšení ceny za poštovné…
-Čtení a čtenářství v ČR - zprávu a prezentaci z tiskové konference k průzkumu Češi jako čtenáři v roce 2013 najdete na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=12_Cten.htm
-Formuláře: TUK při Moravské zemské knihovně Brno skončil. Náhradní možnosti:
Ceiba www.ceiba.cz Pro knihovny
 
7)Akce a tipy
- webové stránky
Pro seniory 50+. Projekt je charitativní bez dotací a jeho cílem je pomáhat všem co pomoc potřebují. Název webových stránek je www.moudrysenior.cz (zdraví, právo, finance, kultura, cestování, historie…).
Celé Česko Čte Dětem trvá, více o akci na. http://www.celeceskoctedetem.cz/ 
Čte sy rád (Čtenářův sympatický rádce) http://www.ctesyrad.cz/
Pro dětské čtenáře  http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie Pohádkoterapie.- nová metoda, jak pomoci dítěti s jeho problémy, kdy správně zvolená pohádka může být vhodným řešením určitých životních situací dítěte.
-Den pro dětskou knihu proběhne 30. listopadu 2013 se již posedmé uskuteční ve veřejných knihovnách Česka. Je zaměřen  na propagaci dětské knihy, četby,  knihovny apod.Hlavní atrakcí bude předvánoční prodej (dohodnou s knihkupci v místě, aby v knihovně prodávali své knihy), nabídnou různé  doprovodné akce (výstavy dětských prací, výtvarné soutěže, dětská vystoupení), dny  otevřených dveří knihovny (např. přihlašování nových dětských čtenářů v přímém doprovodu jejich rodičů) a další aktivity, které přilákají netradičním způsobem děti, a co je důležité, i jejich rodiče do knihovny.  
-Noc s Andersenem 14. ročník pohádkové Noci s Andersenem proběhne 4.4.2014. Více na
nebo můžete telefonovat: 572 554 178, e- mailem na detske@knihovnabbb.cz, či poslat přihlášku poštou na adresu: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Velehradska 714, 686 01
Uherske Hradiště
-Bulletin Mezi námi pro knihovny Středočeského kraje na
- „Hlášení o veřejném čtení“ čtou-li knihovny na svých akcích z knih je nutné do 10 dnů od konání akce zaslat vyplněné „Hlášení o veřejném čtení“, kde uvedete knihy, ze kterých jste dětem předčítali (ochrana autorských práv) :
-Obnova fondu, vyřazování (aktualizace)starých dokumentů, raději méně knih v regálech, více upoutá a láká.
- On-line katalog výměnného fondu na stránkách Městské knihovny KH ( http://knihovna-kh.cz ) - levý sloupec kliknout na Pro knihovny - zase levý sloupec On-line katalog regionálních knihoven. Jedná se o zápůjčky na delší dobu (jako soubor).
Knihy vyhledané v On-line katalogu jen Městské knihovny KH podléhají režimu MVS (meziknihovní výpůjční služby), tedy na dobu jednoho měsíce.
 
Středočeský Kramerius 2013  
Cenu pro nejlepšího knihovníka Středočeského kraje za rok 2013 obdržela Obecní knihovna Malešov Mgr. Martina Kamenářová. Více na
 
 
 
 
 
 
Jakékoliv další případné dotazy vyřizuje
Oddělení regionálních služeb
ZŠ Jana Palacha 284 01 Kutná Hora
Metodici – Lenka Frankovicová, Lucie Macháčková
Tel. 327 523193, služební mob. 737 243827, region@knihovna-kh.cz