Porada dobrovolných pracovníků knihoven regionů Kolínska, Kutnohorska, Nymburska a Poděbradska
Duben 2014
 
1)Novinky a informace z SVK Kladno a Středočeského kraje
-Navýšení rozpočtu na regionální funkce knihoven pro rok 2013 bude i v roce 2014. Příprava nové koncepce zahrnuje výjezdy se soubory (zase podle Vašich přání), pomoc při revizích, aktualizacích, uspořádání fondu (mladí čtenáři odcházejí do městských knihoven, ať jsou zvyklí),nákup knih… Vzhledem k velkému zájmu knihoven o pomoc při revizi nebo aktualizaci fondu doporučujeme sjednat si termín s pracovnicemi metodického oddělení co nejdříve.
I.Standard pro dobrou knihovnu – rozvoj knihoven pro příští období
Brožura v tištěné podobě je předávána jednotlivým knihovnám. Dostupná ke zhlédnutí a stažení také na http://koncepce.knihovna.cz/ke-stazeni/.
II.Trendy českého knihovnictví - cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout
Materiály I. a II. jsou určeny jednak knihovníkům, ale především zřizovatelům knihoven a udávají směr, kterým se knihovnictví má ubírat v příštích letech. Z nich vychází i následující bod - Prezentace knihoven.

2)Prezentace knihoven
Knihovna je místem, kde chceme být (na rozdíl od práce, kde být musíme), proto se máme snažit prostory knihovny pro naše uživatele zútulnit. Stabilní základ minulosti nám už nestačí, rodí se další a další generace, proto musíme neustále propagovat a podporovat čtení.
Některé OÚ zanedbávají prezentaci knihoven a přitom se v dnešní době jedná o základní seznámení s obcí a institucemi zde fungujícími (jedna ze služeb, kterou obec poskytuje svým občanům). Pro knihovny je nutné zřízení vlastního webus případným proklikem na stránky OÚ.
Možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma:
Informace o knihovně by měly obsahovat údaje: adresa, jméno knihovníka, provozní doba,  
ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog – máte-li.
Případně další údaje: aktuality, fotky, odkazy na knihovnické akce, spolupráce s obcí…
Uvědomme si, že prezentace knihovny je určena také pro nečtenáře, které bychom rádi za čtenáře získali!!!
Doporučujeme vypracovat pro OÚ a zastupitele Výroční správu (stačí i jednostránkovou), která bude zahrnovat činnost knihovny, popřípadě i s obrazovou přílohou (fotky z akcí*, plakátky, pozvánky…). Knihovna tak více vnikne do povědomí obce.
*S novým zákoníkem určité změny ohledně pořizované fotodokumentace z akcí viz.Příloha
 
3) Výkazy pro rok 2013
Probrány případné nedostatky, upozornění na chyby:
Řádek 0205 zaznamenává fyzické návštěvy čtenářů. Některé knihovny půjčí knihy na dobu delší než jeden měsíc a evidují čtenáře pouze jednou za toto období. Má-li čtenář knihy tři měsíce, měly by se mu návštěvy knihovny započítat jako tři. Knihovníci se připravují o návštěvníky.
Řádek 0601 vyplňují jen knihovníci zaměstnaní OÚ na smlouvu velikostí úvazku např.0.01. Jinak nic jiného v tabulce VI.nevyplňují
Řádek 0607 a 0608 většinou vyplňují zaměstnankyně OÚ, které nemají knihovnu v náplni práce a přesto ji mají na starosti 
Knihovníci pracující na dohodu se projeví pouze finanční částkou v tabulce VII.               
 
4)Vzdělávání 2013/2014
-Tvoření s Kačenkou v roce 2014 již jednou proběhlo, na podzim plánujeme další. Pro velký zájem ze  
 strany knihovnic se pokusíme získat ještě alespoň jeden termín konání tohoto kurzu.
-Individuální proškolení na základy ECDL, založení webu nebo práci v REKSu poskytneme v oddělení
 RF Kutná Hora případně i přímo v konkrétních knihovnách.
 
 5)Různé:
-Založit služební adresu pro el. poštu ! Informace jsou poskytovány rychleji a přímo.
-Soutěž Knihovna roku (Vesnice roku) -  bude-li potřeba, pomůžeme s knihovnou.
- Benchmarking slouží ke shromažďování informací o knihovnách, ze kterých se pak dají vyvozovat závěry, které se mohou stát podkladem pro další práci knihovníků, zřizovatele i dalších institucí (kvalita knihovnické práce, srovnání s jinými knihovnami na stejné úrovni v počtu čtenářů, nákupu, výpůjčkách…). Je proto třeba shromáždit informace z co největšího počtu knihoven. Více na adrese
- SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Více na http://www.skipcr.cz/
-Knihovní řád: upravovat třeba Dodatkem ke stávající situaci např. při ztrátě knihy: ceny knih v minulosti byly nižší, nutno navýšit na jednotnou cenu např. 200,- Kč za knihu do ceny 200,- Kč – (za 15,- Kč ztraceného Saturnina už dnes neseženete) nebo navýšení ceny za poštovné…a s ohledem na novinky, které přináší nový občanský zákoník ( č.89/2012Sb.). 
Připomínáme také nutnost podepsání přihlášky čtenáře, kdy podpisem čtenář potvrzuje seznámení s knihovním řádem.
-Formuláře: TUK při Moravské zemské knihovně Brno skončil. Náhradní možnosti:
Ceiba www.ceiba.cz Pro knihovny
 
6)Akce a tipy
- Svátek knihy (Rychnov n/Kněžnou)– akce na zviditelnění knihovny (den otevřených dveří, akce rukodělné, čtení pro děti, burza vyřazených knih…)
- Webové stránky:
Pro seniory 50+. Projekt je charitativní bez dotací a jeho cílem je pomáhat všem co pomoc potřebují. Název webových stránek je www.moudrysenior.cz (zdraví, právo, finance, kultura, cestování, historie…).
-Celé Česko Čte Dětem trvá, více o akci na. http://www.celeceskoctedetem.cz/ 
-Čte sy rád (Čtenářův sympatický rádce) http://www.ctesyrad.cz/
-Pro dětské čtenáře   http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie Pohádkoterapie.- nová metoda, jak pomoci dítěti s jeho problémy, kdy správně zvolená pohádka může být vhodným řešením určitých životních situací dítěte.
-Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz
 
-Noc s Andersenem 14. ročník pohádkové Noci s Andersenem proběhl 4.4.2014. Více na
-Bulletin Mezi námi pro knihovny Středočeského kraje na
- „Hlášení o veřejném čtení“ čtou-li knihovny na svých akcích z knih je nutné do 10 dnů od konání akce zaslat vyplněné „Hlášení o veřejném čtení“, kde uvedete knihy, ze kterých jste dětem předčítali (ochrana autorských práv) :
- Noc literatury 14.5. 2014 v předvečer zahájení Knižního veletrhu v Praze
- Tisková správa NK Praha 47% dětí čte (18% proto, že musí). 59% dívek, 31% chlapců.
 
- On-line katalog výměnného fondu na stránkách Městské knihovny KH ( http://knihovna-kh.cz ) : levý sloupec kliknout na Pro knihovny - zase levý sloupec On-line katalog regionálních knihoven. Jedná se o zápůjčky na delší dobu (jako soubor).
Knihy vyhledané v On-line katalogu jen Městské knihovny KH podléhají režimu MVS (meziknihovní výpůjční služby), tedy na dobu jednoho měsíce.
 
„Obec bez knihovny je jako zahrada bez květin. Poskytuje obživu, ale chybí jí další rozměr krásy, postrádá obohacení a širší kvality života. Proto je knihovna v centru pozornosti všech osvícených měst a vesnic.“                                                                             
                                                                                                               Mgr.Ladislav Zoubek knihovna Děčín
 
 
 
 
Jakékoliv další případné dotazy vyřizuje
Oddělení regionálních služeb
ZŠ Jana Palacha 284 01 Kutná Hora
Metodici – Lenka Frankovicová, Lucie Macháčková
Tel. 327 523193, služební mob. 737 243827, region@knihovna-kh.cz