Porada profesionálních pracovníků knihoven regionů Kolínska, Kutnohorska, Nymburska a Poděbradska
14.10. 2014
 
1) Rok 2014 a 2015 v knihovnách - ředitelka Městské knihovny KH Mgr.Jarkulišová
Viz. příloha č.1
 
2) Připomínáme:
-VISK 3 - Informační centra knihoven a Knihovna 21.století - dotační programy Ministerstva kultury ČR pro rok 2015  !!! UZÁVĚRKA: 10. PROSINCE 2014 !!!
 
-Standard pro dobrou knihovnu – rozvoj knihoven pro příští období
Brožura v tištěné podobě byla nebo bude postupně dodána na jednotlivé knihovny, další na http://koncepce.knihovna.cz/ke-stazeni/.
-Elektronická konference AKVIZICE  je určena všem, kteří zasílají nabídky vyřazených dokumentů a plní tak nabídkovou povinnost. Všeobecné informace o konferenci naleznete na adrese: https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/akvizice
Příspěvky zasílejte na adresu: akvizice@cvut.cz
 
-Benchmarking
Slouží ke shromažďování informací o knihovnách, ze kterých se pak dají vyvozovat závěry, které se mohou stát podkladem pro další práci knihovníků, zřizovatele i dalších institucí (kvalita knihovnické práce, srovnání s jinými knihovnami na stejné úrovni v počtu čtenářů, nákupu, výpůjčkách…). Je proto třeba shromáždit informace z co největšího počtu knihoven. Více na adrese:
 
-SKIP
je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Stojí u zrodu mnoha knihovnických akcí a celostátních aktivit, na mnohých se i finančně podílí. Vzhledem k tomu, že těchto aktivit využívá stále více knihoven, které nejsou ani kolektivními členy SKIP, rozhodla se organizace při poskytování některých „benefitů“, jako např. účast v Knížce pro prvňáčka, upřednostňovat členy SKIPu. Bylo by tedy v zájmu knihoven zapojit se do SKIPu alespoň jako kolektivní člen. Více nahttp://www.skipcr.cz/                       
 
3) Vzdělávání 2014
-Tvoření s Kačenkou proběhne na podzim 23. 10. 2014 ve Špalíčku ul. Česká a další ještě 
 27. 11. 2014
-11.11. Alena Justinová fa LANius s.r.o.: odraz novinek ve zpracování v programu Clavius
 
 
 Vzdělávání 2015
-bude pokračovat Tvoření s Kačenkou
- novinky v MDT (vyberte pro příští rok vyhovující termín konání)
- navrhněte případně další zájmová témata pro příští rok
 
 
4)Různé:
-nezapomínat na „Hlášení o veřejném čtení“ čtou-li knihovny na svých akcích, nutné do 10 dnů od konání akce zaslat 
 
-Středočeský Kramerius 2014 
Cenu pro nejlepší knihovnici/knihovníka Středočeského kraje za rok 2014 obdržela za náš spojený region Obecní knihovna Kounice, pí knihovnice Melanie Moravcová
 
-problematika přijímání darů je stále v řešení, případný posun v roce 2015.
 
-změnami v knihovnách, které přináší novela občanského zákoníku se zabývá SKIP i SVK a se závěry budete seznámeni
 
 
5) M. Nováková z SVK Kladno: Zpracování dokumentů ve formátu MARC 21 a RDA
 
Viz. Příloha č.2 a 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakékoliv další případné dotazy vyřizuje
Oddělení regionálních služeb
ZŠ Jana Palacha 284 01 Kutná Hora
Metodici – Lenka Frankovicová, Lucie Macháčková
Tel. 327 523193, služební mob. 737 243827, region@knihovna-kh.cz