symbolika

V pátek 18.9. od 16:00 zahajujeme pravidelný cyklus Symboliky s Mgr. Davidem Bartoněm.

Co Vás čeká?

Cyklus témat provedených jako výklady k úryvkům z klasických autorů antiky a středověku - společně čteme a vykládáme z českých překladů i originálů v řečtině a latině. Téma je pro každou schůzku jiné a účastnit se tak může každý, přestože třeba staré ani nové řeči neovládá.

  • 18.9./16:00 "Jak se stát přizpůsobivým každému místu, času a osobě?" V podání hédonika Aristippa (ze Životů, názorů a výroků) nebo Pavla z Tarsu (z Listu Filipským).