symbolika

2.10.od 16:00 další setkání s Mgr. Davidem Bartoněm

Téma: Sókratés a jeho podivnost (jak chodil, myslel a zastavoval se)
Šli bychom rozmlouvajíce od kašny před knihovnou (16.00) - dál okolo světců Jezuitské koleje ke kostelu Nejsvětější Trojice a zpět.