ten_vers_2016-plakat
Výsledky krajské recitační přehlídky „Ten verš si tiše říkám…“
Postup do celostátního kola Wolkerova Prostějova 2016:
1. kategorie
  • Vít Staša      Benešov
  • Kateřina Uřidilová   Čáslav
  • Anselm Benedikt Štefan     Kolín
(Čestné uznání bez postupu: Klára Ondrová  Kolín, Ingrid Tillmann Čáslav)
 
2.kategorie
  • Veronika Bartáková  Kolín
  • Vojtěch Poživil  Kutná Hora
  • Martina Sedláková  Čáslav
(Čestné uznání bez postupu: Michaela Novotná  Kolín)