migrace

Centrum pro integraci cizinců a Městská knihovna Kutná Hora zvou na promítání filmů a následnou diskuzi s Lenkou Pavelkovou doktorandkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty  Univerzity Karlovy v Praze na téma "Migrace, média a my".

v pátek 29.4. 2016 od 18:00