logovirtual

 

Městská knihovna Kutná Hora připravuje na podzim již 4.semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Tentokrát si posluchači vybrali téma "Umění rané renesance v Itálii". První lekce proběhne ve čtvrtek 6.října od 10 hodin a bude mít název "Počátky, principy a objevy rané renesance".

 

 

 

Výuka probíhá virtuálně, tzn. prostřednictvím šesti natočených lekcí promítaných přes počítač. Garantem studia je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pro každého posluchače splnění testů. Cena kurzu je 300 Kč. Přihlášky a další informace jsou k dispozici na

 

bicikova@knihovna-kh.cz

, tel. č. 327 512 079 nebo v oddělení pro dospělé.