Porada pracovníků knihoven spojeného regionu

 

24.10.Kutná Hora, 25.10. Kolín, 27.10. Nymburk

 

 

 

I. Novinky a informace pro rok 2016

 

-VISK  Projekt zasílat na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana, s označením „VISK 3“, nebo datovou schránkou na adresu MK nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK nejpozději do

 

10. prosince 2016  více na http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

 

Pozor na podmínku pětileté udržitelnosti v projektech na VISK 3

 

http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

 

- Vracení starých souborů. V případě ztráty nás kontaktujte, knihu bude nutné uhradit.

 

-Značení dílů: knihy na pokračování značíme na hřbetech značkou a uvnitř  je vlepen seznam dalších dílů. Prosíme o vracení celého kompletu.

 

- rozšíření fondu RF o audioknihy – možnost zapůjčení do souboru. Seznam na

 

http://knihovna-kh.cz/content/online-katalog-region : Klíčové slovo   audioknihy

 

Městská knihovna v Praze nabízí e-knihy ke stažení na https://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/?knihovna= 

- možnost rozšíření výměnného fondu o deskové hry. Žádáme knihovny o zpětnou vazbu, zda by měly o deskové hry zájem.

 

- „Výkazy“  - změna na rok 2016 ve vykazování kulturních a vzdělávacích akcích. U několikadenních se započítává každý den samostatně vč. návštěvníků (pětidenní akce s 20 účastníky= pět akcí s celkem 100 účastníky).

 

-Bulletin Mezi námi na adrese http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-Mezi-nami/2016/ . Příspěvky do dalšího čísla lze posílat na senfeldova@svkkl.cz  

 

-Přijímání darů v knihovnách – od 1. 1. 2015, kdy nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou knižní dary osvobozeny od daně z příjmu. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., zavádí pro obce osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu.

 

-Standard pro dobrou knihovnu (metodický materiál, který jsme na knihovny postupně distribuovali) počítá s rozšířením provozních hodin, např. knihovny v obcích s počtem obyvatel do 500 obyvatel  2-3 hodiny týdně.

II. Vzdělávání:

 

-Tvoření s Kateřinou Dolejší 10. 11. 2016 od 9,00 na Gymnáziu Jiřího Ortena Kutná Hora

 

- navrhněte případně další zájmová témata pro příští rok

 

- na stránkách SVK Kladno naleznete seznam kurzů pro knihovny s místem konání v SVK Kladno nebo v MK Praha

 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/

 

III. Různé:

 

-Pomoc při aktualizacích (knihovník může provádět sám) nebo revizích fondu (knihovník je součástí revizní komise) je třeba metodickému oddělení nahlásit s dostatečným předstihem

 

-Středočeský Kramerius 2016- cenu pro nejlepší knihovnici/knihovníka Středočeského kraje za rok 2016 obdržela za náš spojený region Obecní knihovna Křinec, paní knihovnice Marie Lebdušková

 

- Knihovna je místem, kde chceme být (na rozdíl od práce, kde být musíme), proto se máme snažit prostory knihovny pro naše uživatele zútulnit. Stabilní základ minulosti nám už nestačí, rodí se další a další generace, proto musíme neustále propagovat a podporovat čtení.

 

Některé OÚ zanedbávají prezentaci knihoven a přitom se v dnešní době jedná o základní seznámení s obcí a institucemi zde fungujícími. Proto je nutné zřízení vlastního webu pro knihovnu s případným proklikem na stránky OÚ.

 

Možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma:

 

Web pro malé knihovny Hradec Králové http://www.knihovnahk.cz/ - Pro knihovníky  -Šablona webu

 

http://webovky.knihovna.cz

 

www.mstranky.cz

Informace o knihovně by měly obsahovat základní údaje: adresa, jméno knihovníka, provozní doba, ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog – máte-li. Případně další údaje: aktuality, fotky, odkazy na knihovnické akce, spolupráce s obcí…

 

Pro příklad http://knihovnamiskovice.webz.cz/  nebo  http://knihovnadobsice.webk.cz/pages/-uskutecnene.html        

 

IV. Tipy:

 

Noc s Andersenem 31. 3. 2017 na téma Čtyřlístek: více na  http://www.nocsandersenem.cz/   

 

Březen měsíc čtenářů 

 

Čtenář roku 2017 - Čtenářská babička: Nejlepší čtenářka roku 2017

 

Sklad knih Malín- z fondu SVKK a možnost výběru knih do dlouhodobějších souborů pro jednotlivé (začínající) knihovny.

 

 

 

V. Bc.Macháčková   PREZENTACE

 

a)Vesnice (knihovna) roku - závěry z prezentace:

 

Úprava fondu (zapsané, označené, zabalené knihy)

 

Přeplněné regály (alespoň 10 cm volné police v regále)

 

Uklizený prostor a knihy v policích

 

Zastaralý fond – nutnost aktualizace

 

Čas na knihovnické práce mimo otevírací dobu

 

Podávat informaci OÚ formou Výroční zprávy

 

Spolupráce s ostatními zájmovými složkami obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
neprofi_rijen_2016.doc38 KB