duben

 5.4. / 10.00

Virtuální Univerzita třetího věku (5.lekce)

5.4. / 15:00

DESKOHRANÍ v Klubíku

9.4. / 18:00

Kurz českého jazyka pro cizince (+každé další pondělí)

12.4. / 15:00

Čtenářský klub pro děti (7-10 let)

12.4. / 14:00 - 15:00

Jom ha - Šoa - veřejné čtení jmen obětí holocaustu

12.4. / 15:00

Dějiny Židů v Kutné Hoře - beseda s Markem Lauermannem

14.4. / 

ČESKOPIS - zájezd do Vratislavi

16.4. / 9:30

Hrátky s pamětí

19.4. / 10:00 

Virtuální Univerzita třetího věku (6. lekce)

19.4. / 15:00

Čtenářský Klubík pro děti (4-7 let)

19.4. / 18:00

Studentská léta kutnohorského rodáka, malíře a ilustrátora Antonína Pospíšila - přednáška MgA. Svatopluka K. Jedličky

26.4. / 10:00

Tvořivá dílna pro seniorky
POBOČKA SÍDLIŠTĚ

13.4. / 14:00

Posloucháme a čteme H.CH.Andersena

20.4. / 14:00

Čteme a prohlížíme knihy Renáty Fučíkové


POBOČKA MALÍN

24.4. / 17:00

Čtení s babičkou