Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

Recitační přehlídka „Ten verš si tiše říkám“

Recitační přehlídka „Ten verš si tiše říkám…“
je součástí celostátní přehlídky Wolkerova Prostějova, který je příležitostí pro všechny zájemce o divadlo poezie a umělecký přednes.
Městská knihovna Kutná Hora pořádá regionální i krajské kolo této přehlídky.
Sóloví recitátoři regionálních kol jsou většinou nominováni a doporučeni na základě kol školních.
Sóloví recitátoři krajských postupových přehlídek jsou nominováni a doporučeni na základě výsledků kola regionálního. 
 Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

  1. kategorie – od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. aktuálního roku dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. aktuálního roku dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

Recitační soubory a divadla poezie se na kategorie nedělí, podmínkou je pouze ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Od roku 2013 si podle propozic celostátního kola WP sóloví recitátoři ve všech kategoriích připravují jeden text z poezie nebo prózy české či světové literatury, úryvek, montáž, publicistický útvar apod., jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut. V případě zájmu si však recitátor může připravit texty dva a následně porotu požádat o jejich zhodnocení.
Porota uděluje šest postupových míst bez ohledu na kategorie.
 
Základem představení souboru by měla být předloha z poezie nebo prózy nebo text s výrazným poetickým nábojem.
 
Veškeré informace k aktuálnímu ročníku regionální přehlídky jsou uvedeny na stránkách Městské knihovny v Kutné Hoře vždy od poloviny ledna roku konání a informace ke krajskému kolu od 1. února příslušného roku.

 Přihlášky je možno podávat i elektronicky.

Lenka Frankovicová

Lenka Frankovicová

Oddělení regionálních služeb knihovnám region@knihovna-kh.cz

frankovicova@knihovna-kh.cz 327 523 193

 

Ikona

Propozice - regionální kolo 202.33 KB 6 downloads

...
Ikona

Přihláška - regionální kolo 28.00 KB 4 downloads

...
Ikona

Propozice - krajské kolo KH 2021 194.83 KB 7 downloads

...