Recitační přehlídka „Ten verš si tiše říkám“

V letošním roce proběhne regionální kolo 26.2. 2019 a krajské kolo 23.3. 2019. Přihlášky a propozice ke stažení zde.

Recitační přehlídka „Ten verš si tiše říkám…“
je součástí celostátní přehlídky Wolkerova Prostějova, který je příležitostí pro všechny zájemce o divadlo poezie a umělecký přednes.
Městská knihovna Kutná Hora pořádá regionální i krajské kolo této přehlídky.
Sóloví recitátoři regionálních kol jsou většinou nominováni a doporučeni na základě kol školních.
Sóloví recitátoři krajských postupových přehlídek jsou nominováni a doporučeni na základě výsledků kola regionálního. Soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny.
 Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

  1. kategorie – od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. aktuálního roku dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. aktuálního roku dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

Recitační soubory a divadla poezie se na kategorie nedělí, podmínkou je pouze ukončení

  1. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

 Přihlášky je možno podávat i elektronicky.
 
Od roku 2013 si podle propozic celostátního kola WP sóloví recitátoři ve všech kategoriích připravují jeden text z poezie nebo prózy české či světové literatury, úryvek, montáž, publicistický útvar apod., jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut. V případě zájmu si však recitátor může připravit texty dva a následně porotu požádat o jejich zhodnocení.
Porota uděluje šest postupových míst bez ohledu na kategorie.
 
Základem představení souboru by měla být předloha z poezie nebo prózy nebo text s výrazným poetickým nábojem.
 
Veškeré informace k aktuálnímu ročníku regionální přehlídky jsou uvedeny na stránkách Městské knihovny v Kutné Hoře vždy od poloviny ledna roku konání a informace ke krajskému kolu od 1. února příslušného roku.

Lenka Frankovicová

Lenka Frankovicová

frankovicova@knihovna-kh.cz