Žádanka meziknihovní výpůjční služby

 Vyplňte, prosím, následující elektronickou žádanku.

V případe, že bude žádanka vyplněna neúplně (pole označená vyžadováno), nebude přijata závazně.

Pokud nebude možno požadavek bibliograficky ověřit (popř. doplnit), bude uživateli vrácen.

Čtenář se zavazuje uhradit náklady na dopravu knihovního dokumentu, příp. i poplatek půjčující knihovně, jestliže ta ho vyžaduje.

PROSÍME ČTENÁŘE, ABY NA JEDNU ŽÁDANKU UVÁDĚLI POUZE JEDEN TITUL!

 

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE!

Požadavky na meziknihovní výpůjční službu budou v prosinci přijímány pouze do 14.12.2018.

Žádanky přijaté po tomto termínu budou vyřízeny 2.2.2019.