Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

Pravidla půjčování společenských her

Půjčování

• půjčit lze maximálně 1 společenskou hru na 1 měsíc

• výpůjční doba společenských her je 1 měsíc

• společenskou hru si mohou vypůjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými závazky vůči knihovně                                    

• při převzetí je čtenář povinen sám si zkontrolovat kompletnost hry a případné nedostatky nahlásit obsluze, neudělá-li to, má se za to, že je hra kompletní

• každá hra obsahuje seznam všech komponentů hry

Vracení

• čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu minimálně půl hodiny před koncem výpůjční doby a počkat do ukončení kontroly kompletnosti vrácené hry, kterou provede obsluha

• při ztrátě jednoho druhu komponentu či jeho poškození  je čtenář povinen tento komponent dokoupit nebo pořídit stejnou hru novou nebo uhradit její pořizovací cenu