Dětská scéna

Dětská scéna krajské kolo 22. a 23.4.2024 Poslání přehlídky je prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjet v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívat ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Knihovna Kutná Hora pořádá krajské kolo přehlídky dětských sólových recitátorů, které je i postupovým kolem do celostátního kola … Pokračování textu Dětská scéna