Knihovna Kutná Hora

Dětská scéna

Dětská scéna krajské kolo 22. a 23.4.2024

Poslání přehlídky je prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjet v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívat ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností.

Knihovna Kutná Hora pořádá krajské kolo přehlídky dětských sólových recitátorů, které je i postupovým kolem do celostátního kola pro 2. – 4. věkovou kategorii.

Kategorie: Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo analogický ročník víceletého gymnázia.

  1. věková kategorie – žáci 2. – 3. tříd – končí na úrovni kraje
  2. věková kategorie – žáci 4. – 5. tříd
  3. věková kategorie – žáci 6. – 7. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií
  4. věková kategorie – žáci 8. – 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií

Recitátoři si připraví do krajského kola:

  1. a 2. kategorie jeden text
  2. a 4. kategorie jeden texty

Hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol:

– přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora

– umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte

– celková úroveň a kultura projevu

Při hodnocení není stanoveno pořadí, ale pouze postup do vyššího kola (nejvýše dvě nejlepší či nejinspirativnější recitační vystoupení z každé postupové kategorie).

Poslední ročníky

Lenka Francovicová

Lenka Frankovicová

Oddělení regionálních služeb knihovnám region@knihovna-kh.cz

frankovicova@knihovna-kh.cz 737 243 827