Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

Městská knihovna Kutná Hora je jednou z pěti pověřených knihoven v rámci tzv. REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ dle knihovního zákona č.257/2001 Sb.  a Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje.

mapaTo znamená, že formou metodické pomoci poskytuje základním knihovnám svěřeného regionu, především poradenské, konzultační, vzdělávací služby. Dále buduje výměnný fond a půjčuje knihovnám výměnné soubory knihovních dokumentů. V rámci těchto služeb pak plní další činnosti (např. plánovací a rozborová činnost, pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu, pomoc při automatizaci knihoven aj.), které přispívají k rozvoji a dostupnosti knihovních a informačních služeb ve všech místech ČR.

Městská knihovna Kutná Hora plní od 1.1.2006 funkci pověřené knihovny pro 175 neprofesionálních a 22 profesionálních knihoven z regionů Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko, Poděbradsko.


Poskytované služby:

  • Budování výměnného fondu
  • Vytváření a distribuce výměnných souborů dle požadavků knihoven
  • Poradenská a konzultační činnost
  • Vzdělávání knihovníků
  • Pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina)
  • Pomoc při aktualizacích knihovních fondů a revizích
  • Kontrola statistických výkazů
  • Pomoc při sestavení žádosti (zpracování projektu) o dotaci v grantových programech (Dotační program SK, VISK )
  • Správa regionálního knihovního systému CLAVIUS REKS

 

Ikona

Vlastní webové stránky knihoven 470.73 KB 15 downloads

...
Ikona

RV2019 285.04 KB 26 downloads

...
Ikona

Webové stránky malých knihovnen 888.53 KB 37 downloads

...
Ikona

Porada Listopad 2018 435.35 KB 20 downloads

...
Ikona

Zlatý fond 97.91 KB 53 downloads

...
Ikona

mapa svěřených knihoven 44.31 KB 34 downloads

...
Ikona

Knihovnické minimum 116.00 KB 47 downloads

...
Ikona

Z historie našeho regionu 34.00 KB 27 downloads

...