Knihovna Kutná Hora

Knihovna Kutná Hora je jednou z pěti pověřených knihoven v rámci tzv. REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ dle knihovního zákona č.257/2001 Sb.  a Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje.

mapaTo znamená, že formou metodické pomoci poskytuje základním knihovnám svěřeného regionu, především poradenské, konzultační, vzdělávací služby. Dále buduje výměnný fond a půjčuje knihovnám výměnné soubory knihovních dokumentů. V rámci těchto služeb pak plní další činnosti (např. plánovací a rozborová činnost, pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu, pomoc při automatizaci knihoven aj.), které přispívají k rozvoji a dostupnosti knihovních a informačních služeb ve všech místech ČR.

Knihovna Kutná Hora plní od 1.1.2006 funkci pověřené knihovny pro 175 neprofesionálních a 22 profesionálních knihoven z regionů Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko, Poděbradsko.


Poskytované služby:

  • Budování výměnného fondu
  • Vytváření a distribuce výměnných souborů dle požadavků knihoven
  • Poradenská a konzultační činnost
  • Vzdělávání knihovníků
  • Pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina)
  • Pomoc při aktualizacích knihovních fondů a revizích
  • Kontrola statistických výkazů
  • Pomoc při sestavení žádosti (zpracování projektu) o dotaci v grantových programech (Dotační program SK, VISK )
  • Správa regionálního knihovního systému CLAVIUS REKS

 

Ikona

Knihovna věcí 552.85 KB 15 downloads

...
Ikona

Poděbrady 47.65 MB 14 downloads

...
Ikona

odběratelé Čtenáře 20.96 KB 9 downloads

...
Ikona

Propagace Čtenáře 5.00 MB 12 downloads

...
Ikona

Vlastní webové stránky knihoven 470.73 KB 56 downloads

...
Ikona

RV2019 285.04 KB 46 downloads

...