Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

Oddělení

Činnost knihovny je rozdělena tematicky odlišná oddělení v hlavní budově knihovny a pobočky v okrajových částech města.

 Oddělení i pobočky jsou vzájemně  propojeny automatizovaným knihovním systémem Tritius, který umožňuje  operativně spolupracovat  – například objednávat, rezervovat, půjčovat i vracet z a na kterémkoliv místě knihovny.

„Íčko“ – oddělení informačních a meziknihovních služeb, čítárna a půjčovna časopisů

(v přízemí)

Informace

První kroky nových čtenářů vedou právě do tohoto oddělení, kde je soustředěna centrální evidence čtenářů, kopírovací služby a služby MVS (meziknihovní výpůjční služba). Čtenáři zde najdou také veřejný bezplatný internet a denní tisk +  více než 100 titulů novin a časopisů k absenčním (s sebou domů) i prezenčním (čtení na místě) výpůjčkám.

Oddělení hudební, oddělení cizojazyčné a regionální literatury

(v I. patře)

foto hudebního odděleníRozsáhlý fond regionální ( o Kutné Hoře a okolí, od autorů z Kutné Hory a okolí) a cizojazyčné literatury (angličtina, němčina, francouzština, španělština,ruština, slovenština…). Půjčit si zde dále mohou stále doplňovaný fond CD a DVD. Součástí nabídky tohoto oddělení je taktéž audioknihovna, a to jak pro širokou veřejnost, tak ze zvláštního fondu  pro zdravotně postižené.

Oddělení pro dospělé

(v přízemí)

Pro dospěléV přízemí dále najdete oddělení pro dospělé čtenáře, kde půjčujeme českou i světovou beletrii, sci-fi i fantasy literaturu, naučnou literaturu od psychologie přes pedagogiku, chemii, lékařskou literaturu, umění, životopisy až po kuchařky a rady zahrádkářům. Každou středu jsou k dispozici nové přírůstky knihovního fondu, půjčujeme i mapy, e-knihy, čtečky a společenské hry.

Oddělení pro děti a mladé

(v I. patře, za žlutými dveřmi)

Pro děti a mládež

Knihovnu pro děti a mladé najdete v I. patře knihovny za žlutými dveřmi. Chodí sem převážně děti do 15 let a rodiče s dětmi. V barevném, bezpečném a příjemném prostoru je menším dětem k dispozici spoustu knížek, hraček, časopisů i her. Starší děti (naši teens ) potřebují svůj vlastní svět, proto máme „Klubík“. Klubík je přístupný od 11 let – místo bez hraček, za to k povalování, čtení, důležitým rozhovorům i schůzkám a hrám, samozřejmě s wifi, počítačem a třeba i X boxem.

 

Oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika)

ZŠ Jana Palacha

Jana Palacha 166, 284 01  Kutná Hora

tel. 327 523 193, 737 243 827

V souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje zajišťujeme v tomto oddělení poradenskou, konzultační, plánovací a rozborovou činnost, tvorbu výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, vzdělávání knihovníků, semináře, porady pro více než 170 knihoven středních Čech.