Knihovna Kutná Hora

Provozní řád pro využívání Internetu

Provozní řád veřejného internetu

 

 1. Knihovna Kutná Hora umožňuje přístup k internetu na stanicích v hlavní budově knihovny (ulice Na Náměti), na stanicích v pobočkách Kaňk, Malín, sídliště Šipší a na vlastních zařízeních uživatelů prostřednictvím sítě wi-fi. Uživatelům do 15 let je umožněn přístup k internetu v oddělení pro děti a mládež (a na pobočkách).
 2. Přístup k internetu je bezplatný.
 3. Uživatel je povinen při využívání internetu respektovat právní řád České republiky, zejména neporušovat autorská práva, neprovozovat neoprávněné sázkové hry, nevytvářet a nešířit obsah, který podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod či obsah schvalující trestnou činnost.
 4. Uživatel není oprávněn zobrazovat stránky, jejichž zpřístupněním ve veřejném prostoru by se dopustil trestného činu (např. šíření pornografie). Pokud knihovna něco takového zjistí, je oprávněna dle zákonných důvodů takovéto stránky dostupnými prostředky blokovat.
 5. Uživatel je povinen respektovat Knihovní řád, tzn. nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na využívání služeb knihovny, nesmí svým konáním narušovat práci ostatních uživatelů, musí respektovat jejich soukromí.
 6. Vzniknou-li knihovně náklady v důsledku nevhodného, nekorektního či neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím či dalším dokumentům, je uživatel povinen toto uhradit.
 7. Všichni handicapovaní uživatelé služby Internet mají možnost využívat asistenční službu knihovníka
 8. Tisk z počítačů je zpoplatněn dle ceníku knihovny.
 9. Uživateli není dovoleno měnit nastavení PC a nahraných aplikací ani doplňovat instalaci vlastními programy. Uživatel rovněž nesmí provádět restart nebo počítač vypínat.
 10. K počítačům je možné připojit USB flash paměť a vlastní sluchátka.
 11. Uživatel nesmí omezovat výkon PC. Za škody vzniklé neodbornou manipulací nese uživatel odpovědnost.
 12. Čtenář s platným čtenářským průkazem má právo rezervovat si čas. Rezervace je možná i telefonicky či emailem. Pokud se čtenář nedostaví do 10 minut od začátku rezervované hodiny, rezervace propadá.
 13. Uživatel je povinen na vyzvání knihovníka ukončit připojení k internetu.

V Kutné Hoře 10.4.2018