Knihovna Kutná Hora

Odkazy

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Citace.com

Lanius s.r.o -vývoj, servis a prodej knihovnických aplikací

Ministerstvo kultury ČR

Šablona webu pro malé knihovny

Středočeský kraj

Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

 

Souborné katalogy

ANL – výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících

Caslin

Česká národní bibliografie

KKL – Databáze knihovnické literatury

SKAT

 

Knihovnické portály

Elektronické studijní texty -> Jinonické texty 

Jednotná informační brána -> Knihovny.cz 

Knihovna.cz

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Sdružení knihoven ČR

SKIP

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

 

Čtenářské portály

Česká bibliografická databáze

Čítárny.cz

Čtení pomáhá

ČTESYRÁD – ČTEnářův SYmpatický RÁdce

Databáze knih

E-knihovna

Iliteratura

Portál české literatury

Tisíc knih

 

Vybavení knihoven

ALAX 

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven 

Ceiba

IKEA

InsGraf

 

Knihovnická periodika

Bulletin SKIP

Čtenář

Ikaros

Knihovna – knihovnická revue

Knihovna Plus

 

Knihovnické elektronické konference

Andersen

Knihovna

 

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava povolání

 

Podpora čtenářství

Bookstart: S knížkou do života

Celé Česko čte dětem

Kamarádka knihovna

Klub dětských knihoven

Knížka pro prvňáčka

Multikulturní časopis Kamarádi

Noc s Andersenem

Rosteme s knihou

SUK