Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

Odkazy

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Citace.com

Lanius s.r.o -vývoj, servis a prodej knihovnických aplikací

Ministerstvo kultury ČR

Šablona webu pro malé knihovny

Středočeský kraj

Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Souborné katalogy

ANL – výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících

Caslin

Česká národní bibliografie

KKL – Databáze knihovnické literatury

SKAT

 Knihovnické portály

Elektronické studijní texty -> Jinonické texty https://uisk.ff.cuni.cz/cs/studium/informacni-zdroje/jinonicke-texty/

Jednotná informační brána -> Knihovny.cz https://www.knihovny.cz/

Knihovna.cz

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Sdružení knihoven ČR

SKIP

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Čtenářské portály

Česká bibliografická databáze

Čítárny.cz

Čtení pomáhá

ČTESYRÁD – ČTEnářův SYmpatický RÁdce

Databáze knih

E-knihovna

Iliteratura

Portál české literatury

Tisíc knih

Vybavení knihoven

ALAX – https://www.alax.cz/knihovnicky-nabytek/

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven – https://mcvrk.mzk.cz/

Ceiba

IKEA

InsGraf

Knihovnická periodika

Bulletin SKIP

Čtenář

Ikaros

Knihovna – knihovnická revue

Knihovna Plus

Knihovnické elektronické konference

Andersen

Knihovna

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava povolání

Podpora čtenářství

Bookstart: S knížkou do života

Celé Česko čte dětem

Kamarádka knihovna

Klub dětských knihoven

Knížka pro prvňáčka

Multikulturní časopis Kamarádi

Noc s Andersenem

Rosteme s knihou

SUK