Knihovna Kutná Hora

OD HISTORIE PO SOUČASNOST:

Myšlenky o potřebnosti založení pobočky kutnohorské knihovny právě na sídlišti Šipší lze v dokumentech knihovny vysledovat už někdy od roku 1975. Až koncem 90. let se ale podařilo tuto myšlenku realizovat.

Pro umístění pobočky na sídlišti hrálo rozhodující roli několik faktorů – vysoký počet obyvatel, vzdálenost od centra, jasné signály, že hlavní budova je  prostě nedostupná pro nejmladší čtenáře (rodiče je samotné prostě nepustí) a samozřejmě také fakt, že jsme objevili vhodné prostory.

Revitalizace prostoru nazývaného OC pasáž v dolní části sídliště nám od prosince 2003 umožnila komerčně najmout prostory v prvním patře s možností bezbariérového vstupu. Vznikla tak velká, vybavená knihovna, zcela odpovídající definovaným potřebám. Platila zde stejná pravidla jako v hlavní budově, knižní fond byl stavěn především s ohledem na předem vytipované cílové skupiny – seniory a menší děti. Knihovna si okamžitě našla své čtenáře, návštěvnost převyšovala naše odhady. Za zřízení a fungování sídlištní pobočky dokonce Městská knihovna Kutná Hora obdržela Cenu města v roce 2004.

Jak se ale ukázalo, komerční subjekt nemusí být vždy dobrým partnerem. Objekt se několikrát přeprodal, postupně vymizely téměř všechny obchody, v přízemí vznikla herna. V prvním patře tohoto velkého objektu jsme zůstávali víceméně sami, prostor už nebyl vnímán veřejností jako bezpečné a příjemné místo. Nájemné se neúměrně zvyšovalo tak dlouho, že se stalo prostě neúnosné.  Proto jsme spolu se zřizovatelem hledali další možnosti fungování v této městské čtvrti. Jako volné a finančně dostupné se nakonec ukázaly učebny v zadním traktu budovy ZŠ Jana Palacha, kam jsme se s provozem pobočky a také s oddělením regionálních služeb knihovnám z OC pasáže přestěhovali.

Víme, že nejsme v ideálních prostorách. Budova školy je pro nás plusem i mínusem. Především z pohledu starších čtenářů je pobočka nyní obtížněji dostupná, v kopci. Je také menší než původní prostory a samotný fakt, že jde o fungující základní školu, nevnímají všichni pozitivně. Na druhou stranu nám toto umístění  zajistilo příliv dětí a my modifikujeme naše služby, částečně také suplujeme školní knihovnu. V roce 2017 jsme tuto pobočku kompletně zrekonstruovali, vybavili novým mobiliářem od knihovních regálů přes váledla, hrací koberce až po počítače a další náležitosti. Knihovna na sídlišti je otevřena 2x týdně, je zařazena do služby „Všude vrať, všude půjč“, což zjednodušeně znamená, že si i sem na sídliště může čtenář nechat dovézt jakoukoliv knihu z jakéhokoliv místa kutnohorské knihovny (hlavní budovy i ostatních poboček) a stejně tak může knihu odkudkoliv tady  vrátit.

Knihovnice: Jitka Tovarová, email:  sidliste@knihovna-kh.cz

                    Jitka Dušková, tel. 327 512 079, email: duskova@knihovna-kh.cz

Budova ZŠ Jana Palacha 166
Kutná Hora
284 01
Otevírací doba
Pondělí 9:00 – 12:00
Úterý Zavřeno
Středa Zavřeno
Čtvrtek 14:00 – 17:00
Pátek Zavřeno
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno