Knihovna Kutná Hora

Vzorové dokumenty

Autorské právohttp://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/autorske-pravo

Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisyhttp://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy

Ochrana osobních údajůhttp://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnich-udaju

Svobodný přístup k informacímhttp://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/svobodny-pristup-k-informacim

Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) – http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257Vyhl.htm

Vzorový knihovní řád pro malé knihovny bez právní subjektivity s drobnou úpravou na ochranu osobních údajů je doplněn přílohou Poučení o ochraně osobních údajů – http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/KNIHOVNI_RAD_POUCENI_VZOR.docx

Dále jsou k dispozici ke stažení vzory přihlášek pro malé knihovny

       Přihláška pro děti do 15 let – http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prihlaska_ctenare_deti_VZOR_DEF.docx

       Přihláška pro dospělé nad 15 let – http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prihlaska_ctenare_starsiho_15_let_vzor_def.docx

Vzorová zřizovací listina pro městskou knihovnu ->  Vzorová zřizovací listina pro městskou knihovnu.doc
Vzorová zřizovací listina pro knihovnu organizační složku (profesionální) ->   Vzorová zřizovací listina pro profesionální knihovnu.doc
Vzorová zřizovací listina pro knihovnu organizační složku (neprofesionální) ->   Vzorová zřizovací listina pro neprofesionální knihovnu.doc