Knihovna Kutná Hora

MVS pro knihovny

 

Meziknihovní služby jsou podle knihovního zákona souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou-li o ně požádány.

 

Podmínky vyžádání služby MVS z fondu Knihovny Kutná Hora:

 

Knihovnám půjčujeme výhradně tituly z našeho fondu, které si lze půjčit domů (knihy, časopisy, hudbu a mluvené slovo).

Výpůjční lhůta je 4 týdny. Dokumenty všem knihovnám půjčujeme podle podmínek národní platformy pro sdílení fondu ZÍSKEJ.

Náklady spojené s půjčením / zasláním dokumentu činí 70,-Kč

 

Objednávejte (platí pouze pro knihovny)

 • přes platformu ZÍSKEJ
 • emailem: mvs@knihovna-kh.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní knihovna ČR
souborné katalogy
Klementinum 190
110 01 Praha 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovny, které patří pod pověřenou knihovnu  Kutná Hora, mají lokační značku (siglu) již přidělenou. V případě, že svou lokační značku neznáte, obraťte se na nás:

Městská knihovna
Oddělení regionálních funkcí
Husova 145
28401 Kutná Hora
region@knihovna-kh.cz
telefon: 327 523 193; 737 243 827

Objednávky MVS se přijímají:

 1. na jednotné žádance MVS (formulář Technického ústředí knihoven 135-0)
 2. prostřednictvím elektronických žádanek, které jsou vystaveny na www stránkách  jednotlivých knihoven.
 1. Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje(název, autora, místo, nakladatelství a rok vyd.) viz.formulář na příloze
 2. Každý jednotlivý vyžádaný dokument musí mít svojí žádanku
 3. Pro urychlení vyřízení objednávek je lépe zjistit dostupnost publikací u jednotlivých knihoven, kam bude směřována žádanka (Souborný katalog –  www.skat.cz  nebo Jednotná informační brána –  www.jib.cz event.www jednotlivých konkrétních knihoven má-li knihovna možnost čerpat informace z Internetu nebo telefonickým dotazem v Informačním oddělení Městské knihovny v Kutné Hoře)
 4. Před odesláním musí být objednávka nutně opatřena
  1. klasická papírová žádanka:razítkem žádající instituce lokační značkou instituce
   podpisem odpovědného pracovníka
  2. elektronická žádanka:lokační značka

Pokud knihovny vyřídí objednávku, je nutné dodržet všechny jimi předepsané podmínky (výpůjční lhůta, pojištění při zpětném odeslání.).

Uskutečněné výpůjčky MVS se evidují v Deníku knihovny v oddíle II.a na konci roku se uvedou v ročním výkazu.