Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

         Mezi aktivity Dětského oddělení Městské knihovny Kutná Hora patří i nabídka literárních besed a lekcí informační výchovy, kterými se snažíme poutavou formou obohacovat výuku.

Naším cílem není zahltit Vaše děti nadmírou informací. Naše besedy a lekce jsou založeny na vzájemné interakci a dialogu. Někdy pracujeme metodou RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking), jež je komplexním vzdělávacím programem, který tvoří praktické metody a techniky. Tyto techniky si kladou za cíl rozvíjet tvořivé a nezávislé myšlení.

Námi navrhované besedy zahrnují nejrůznější oblasti kultury, historie ale i vědy a rozšiřují dětem kulturně-společenský přehled a sociální dovednosti.

Našim cílem je, aby se děti něco dozvěděly, projevily zájem a také si něco vyzkoušely a ne jen si pasivně odseděly volnou hodinu na nudné přednášce.

Ikona

Základní školy 2021/2022 1.35 MB 44 downloads

...
Ikona

Školní družiny 2021/2022 1.34 MB 14 downloads

...
Ikona

Gymnázia 2021/2022 1.34 MB 13 downloads

...