Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

Nejste naším čtenářem? Využijte dočasnou registraci.

Svůj zájem stát se registrovaným čtenářem projevte  e-mailem na sefova@knihovna-kh.cz .  Do předmětu zprávy uveďte DOČASNÁ REGISTRACE. V mailu, prosím, uveďte své jméno,příjmení, datum narození, trvalé bydliště a kontaktní údaje (mail, telefon).  Můžete se podívat do přiloženého vzoru přihlášky. Vaší registraci potvrdíme zpětným e-mailem a Vy už můžete číst. A až čas dovolí, pozveme Vás do knihovny stvrdit naši e-mailovou dohodu podpisem.

Jak zaplatit poplatky, když je knihovna zavřená? Tady!

 

Přihlásit se můžete do Městské Knihovny Kutná Hora v Husově ulici, nebo do kterékoliv z našich poboček.

  • K registraci potřebujete
    • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, kterým lze doložit Vaši totožnost a místo trvalého pobytu na území České republiky nebo Evropské Unie.
    • peníze na zaplacení registračního poplatku
  • Děti do 15 let potřebují souhlas rodiče (zák. zástupce).

Více informací naleznete v Knihovním řádu.