Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079
 

Přihlásit se můžete do Městské Knihovny Kutná Hora v Husově ulici, nebo do kterékoliv z našich poboček.

  • K registraci potřebujete
    • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, kterým lze doložit Vaši totožnost a místo trvalého pobytu na území České republiky nebo Evropské Unie.
    • peníze na zaplacení registračního poplatku
  • Děti do 15 let potřebují souhlas rodiče (zák. zástupce).

Více informací naleznete v Knihovním řádu.