Knihovna Kutná Hora

Knihovna pravidelně přispívá do Kutnohorských listů. Díky tomu se děti mohou zapojit do zveřejněných soutěží a kvízů. Zde najdete vylosované výherce, kteří si své výhry vyzvednou na centrálním pultu knihovny vždy v  následujícím měsíci.