Knihovna Kutná Hora

AUDIOKNIHOVNA

Audioknihovna nabízí hudbu, zvukové knihy, rozhlasové hry a pohádky. 

Obsahuje také speciální fond určený zrakově handicapovaným uživatelům, který je možno  po dohodě nahrát na různé typy nosičů (flash

disk, SD karty, CD). K dispozici na místě i pro půjčení domů jsou připraveny také přehrávače na všechny zmiňované nosiče.

Tento fond financujeme z dotačních programů a získáváme z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Půjčujeme jej po předložení průkazu ZTP/ZTP-P, potvrzení od lékaře či organizace pro zrakově postižené.  

Nabídku AUDIOKNIHOVNY doplňuje menší fond DVD (Zlatý fond české kinematografie).