Knihovní systém Tritius REKS pro malé obecní knihovny

Vaše regionální knihovna přešla od roku 2018 na  webový knihovní systém Tritius. Tento knihovní systém 3. generace je nyní přístupný i vám. Zatímco Clavius REKS byl speciální minimalistickou variantou Clavia, Tritius REKS je plnohodnotným systémem, jen je nastaven pro snadnější používání. V principu tedy umožňuje mnohem více funkcí a možností i pro vaši obecní knihovnu.

Obecní knihovny, které byly dosud připojeny v systému Clavius REKS,  neplatí novou licenci Tritius REKS​. Ze stávajícího systému jsou jejich data převedena v rámci ceny implementace, kterou uhradila naše knihovna.

U nového systému Tritius se po přechodu na nový systém​​ platí​​ udržovací​​ poplatek​, a to každoročně na základě jednoduché smlouvy s firmou Tritius.

Licence​​ Tritius​​ REKS ​​obsahuje:

  • katalogizaci všech druhů dokumentů vč. stahování záznamů z jiných knihoven
  • webový katalog pro čtenáře s možností půjčování elektronických knih
  • evidenci čtenářů a výpůjček – výpůjční protokol
  • revizi fondu (inventuru fondu knihovny)
  • komfortní podporu pro výměnné soubory z regionální knihovny

Roční ​​poplatek obsahuje:

  • využívání všech výše uvedených základních částí knihovního systému Tritius
  • získání všech nových verzí systému Tritius
  • poskytování záručního a mimozáručního servisu prostřednictvím naší knihovny

Případné dotazy prosím směřujte na oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika) nebo na info@tritius.cz.