Knihovna Kutná Hora

Knihovní systém Tritius REKS pro malé obecní knihovny

Vaše regionální knihovna přešla od roku 2018 na  webový knihovní systém Tritius. Tento knihovní systém 3. generace je nyní přístupný i vám. Zatímco Clavius REKS byl speciální minimalistickou variantou Clavia, Tritius REKS je plnohodnotným systémem, jen je nastaven pro snadnější používání. V principu tedy umožňuje mnohem více funkcí a možností i pro vaši obecní knihovnu.

Obecní knihovny, které byly dosud připojeny v systému Clavius REKS,  neplatí novou licenci Tritius REKS​. Ze stávajícího systému jsou jejich data převedena v rámci ceny implementace, kterou uhradila naše knihovna.

U nového systému Tritius se po přechodu na nový systém​​ platí​​ udržovací​​ poplatek​, a to každoročně na základě jednoduché smlouvy s firmou Tritius.

Licence​​ Tritius​​ REKS ​​obsahuje:

  • katalogizaci všech druhů dokumentů vč. stahování záznamů z jiných knihoven
  • webový katalog pro čtenáře s možností půjčování elektronických knih
  • evidenci čtenářů a výpůjček – výpůjční protokol
  • revizi fondu (inventuru fondu knihovny)
  • komfortní podporu pro výměnné soubory z regionální knihovny

Roční ​​poplatek obsahuje:

  • využívání všech výše uvedených základních částí knihovního systému Tritius
  • získání všech nových verzí systému Tritius
  • poskytování záručního a mimozáručního servisu prostřednictvím naší knihovny

Případné dotazy prosím směřujte na oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika) nebo na info@tritius.cz.