Knihovna Kutná Hora

OD HISTORIE PO SOUČASNOST:

Kaňk je kutnohorskou čtvrtí od roku 1950, žije zde téměř  tisícovka obyvatel. Pro vzdálenost od centra města, dopravní obslužnost i samotné geografické umístění Kaňku jsme delší dobu monitorovali nejrůznější možnosti otevření alespoň malé pobočky kutnohorské knihovny.

Když se v roce 2003 začalo vážně uvažovat o zrušení místní základní školy, hledalo město spolu s obyvateli Kaňku využití pro její budovu. Kaňkovští tehdy založili občanské sdružení Mozaika a nabídli vedení města projekt na provozování kulturního a společenského centra právě v této budově. Město tento projekt akceptovalo,  a tak sdružení Mozaika oslovilo i nás, Městskou knihovnu Kutná Hora, k partnerství v tomto projektu. Rádi jsme přijali a získali tak možnost nabídnout knihovnické služby tam, kde doposud chyběly.

Provozování knihovny bylo od počátku společnou aktivitou, Mozaika nabídla prostory a základní vybavení, Městská knihovna Kutná Hora dodala knižní fond, počítačovou techniku, propojila kaňkovskou pobočku s hlavní budovou knihovny, zajistila její automatizaci.  

V současné době je na Kaňku otevřeno v knihovně 2x týdně, prostory knihovny jsou využívány sdružením (nyní zapsaný spolek) Mozaika i k dalším aktivitám – např. jako zkušebna místní kapely, prostor pro příměstský tábor apod. V roce  2018 jsme i tuto pobočku zahrnuli do služby „Všude vrať,všude půjč“, což zjednodušeně znamená, že si na Kaňk může čtenář nechat dovézt jakoukoliv knihu z jakéhokoliv místa kutnohorské knihovny (hlavní budovy i ostatních poboček) a stejně tak může knihu odkudkoliv v kaňkovské pobočce vrátit.

Knihovnice: Jitka Dušková, tel. 327 512 079, email: duskova@knihovna-kh.cz

Miloslava Křenková, email: kank@knihovna-kh.cz

Mozaika (budova bývalé školy na Kaňku) – pobočka Městské knihovny Kutná Hora
Kaňk 243
284 04 Kutná Hora
Otevírací doba
Pondělí 9:00 – 12:00
Úterý Zavřeno
Středa Zavřeno
Čtvrtek 14:00 – 17:00
Pátek Zavřeno
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno