Knihovna Kutná Hora

1843

„Již roku 1843 usneslo se nabídnutím několik zdejších národomilů k oučelu tomu darovati. Ačkoliv dárců nebylo mnoho sešlo se ouhrnem 840 svazků knih, kterýžto znamenitý výsledek lze jen přičísti veliké obětivosti jednotlivých vlastimilů. Když však již knihy pohromadě a dílem již ve skříních uloženy byly, nemohlo se přece upotřebení veřejné státi, dokud k tomu vyššího povolení se neobdrželo.“

1848

Obdrženo od sl. kutnohorského magistrátu ode dne 27. června 1848 N.E. 2549 pl. dorozumění, „že dle c. k. krajského intimatu od 17. června 1848 č. 8435 a dekretu vel. sl. gubernium od 2. května č. 20096 k zařízení Kutnohorské městské knihovny vyzdvižením cenzury žádné zvláštní povolení není a že volba spisův ředitelů samotnému se ponechává …“

1850

„První tištěný seznam městské knihovny Kutnohorské mezi lidem jest.“

1898

„… za současnosti městské správy otevřena ve staré radnici v Kamenném domě čítárna pro veřejnost budiž …“

1903

„… sídlem knihovny veřejné jest Stará reálka…“

1906

„… velkého daru se městské knihovně dostává odkazem městského akcesisty Emanuela Jiříka, jenž o 1000 svazků fond tento obohacuje …“

1912

„… od doby této knihovnu naleznouce v Hrádku …“ „…prof. Ing. Emil Vaeter věnoval knihovně knihy svého předčasně zesnuvšího syna Miloše, námořního důstojníka. Prof. Ing. Emil Vaeter vzpomněl zdejší knihovny i ve své závěti, odkazem své cenné, bohaté knihovny (cca 1000 svazků) …“

1919

„22.července „zákon o veřejných knihovnách obecních“ č. 430 sv. = zákon tento blahodárný vliv na nás má, neboť zajišťuje pravidelný příděl a tím i stálý rozvoj knihovnictví veřejného.“

1928

„… od podzima roku tohoto systematická katalogisace soupisu knižního materiálu prováděna jest …“

1930

Vydán tiskem grafických závodů Antonín Novák v Kutné Hoře a nákladem Knihovní rady „Seznam knih Městské veřejné knihovny v Kutné Hoře“ sestavený Jaromírem Sieglem.

1938

Knihovna přestěhována do Husovy třídy č.p. 145 do bývalého domu spořitelny.

léta okupace

„… kutnohorská knihovna jen zčásti dotčena dík obezřetnosti knihovníkově, který osobně riskuje ukrytím mnoha cenných svazků…“

1948

Připomínka stoletého výročí přehlednou publikací „100 let veřejného knihovnictví v Kutné Hoře“.

1959

9. červenec – schválen Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53/sb. „… už názvem zákona úmyslně ukazujeme aplikaci leninské zásady, kdy knihovnám ukládáme povinnost vzájemně spolupracovat, reagovat na vznik mezinárodní výpůjční služby a koordinovat doplňování knihovních fondů …“

1979

Rozhodnutí o celkové rekonstrukci budovy Okresní knihovny v Kutné Hoře.

1991

Vybudování letní čítárny s občerstvením z prostoru dvora přiléhajícího k budově knihovny.

1994

Zrušení střediskového systému knihoven na okrese Kutná Hora, přechod střediskových knihoven pod obce Kutná Hora, Sázava, Uhlířské Janovice, Vrdy, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou, Žleby.

1996

Z okresní knihovny se stává MĚSTSKÁ KNIHOVNA zřizovaná městem Kutná Hora.

1997

Dokončení komplexní automatizace knihovního procesu.

1997

První veřejná internetová stanice

1998

Oslava 150. výročí založení veřejného knihovnictví v Kutné Hoře.

2001

Nový tvar internetové prezentace Městské knihovny, umístěné na adrese http://www.knihovna-kh.cz

2002 Znovuzavedení  výkonu regionálních funkcí pro Okres Kutná Hora.
2003

Oslava 155. výročí založení veřejného knihovnictví v Kutné Hoře.

Přechod na automatizovaný systém CLAVIUS.

2006 Knihovna se stává tzv.“ pověřenou knihovnou“. Stará se o téměř 200 městských a obecních knihoven, rozšířeno o region  Nymbursko, Kolínsko, Poděbradsko.
2007 Zavedení bezplatného internetu v knihovně.
2008 Implementace systému CLAVIUS REKS.
2010 Zavedení BIBLIOBOXU
2011 Komunikujeme prostřednictvím FACEBOOKU
2013 první Noc literatury
 2015 zavedení služby „KNIHA DO VLAKU“ Výrazně označená knihovnička v nádražní hale disponuje policemi  plnými  knih a časopisů. Čtenáři si je mohou vypůjčit, vrátit  vlastně kdekoliv – na jiném nádraží, v jiném městě, v knihobudkách , a nebo si je vzít, případně vyměnit za jiné. Veškerý knižní fond pochází z darů čtenářů a vyřazených knihovních fondů a knížky tak vlastně dostávají svou další šanci. Knihovnička je pravidelně doplňována, výběr titulů se mění..
2016 otevření prostoru pro teenagery „Klubík“
2017 podána žádost o dotaci v IROP „Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J.A. Komenského v Kutné Hoře“

Osoby, které ovlivnily či ovlivňují práci knihovny v Kutné Hoře


Josef Jaromír Štětka

15. 7. 1808 – 10. 4. 1878

Zakladatel knihovny

Petr Miloslav Veselský

1. 7. 1810 – 9. 7. 1889

Neprávem opomíjený spolupracovník Štětkův, autor „Základní knihy kněhowny městské na Horách Kuttnách“

Jan Siegl

Od 15. 11. 1899 první knihovník obecní knihovny lidové v Kutné Hoře až do roku 1923

Jaromír Siegl

Od roku 1923 oficiálně jmenován knihovníkem Štětkovy městské veřejné knihovny

Miloš Konvalina

Ředitel knihovny v Kutné Hoře do roku 1979

Květoslava Křemenáková

Obětavá metodička, díky níž byly založeny místní lidové knihovny ve více než 40 obcích kutnohorského okresu.

Alena Ouřecká

Ředitelka knihovny v letech 1979 – 1990

PhDr. Jindřiška Kozlíková

Ředitelka knihovny v letech 1990 – 1995

Mgr. Gabriela Jarkulišová

Ředitelka knihovny od roku 1995