Městská knihovna Kutná Hora

  • +420 327 512 079

Služby Městské knihovny Kutná Hora pro dospělé najdete v hlavní budově v Husově ulici i v pobočkách

V hlavní budově jsou dospělým čtenářům k dispozici tři oddělení. V přízemí knihovny je to ČÍTÁRNA časopisů a novin v „Íčku“, kde zároveň kopírujeme, validujeme Moje ID, registrujeme nové čtenáře a k dispozici je bezplatný přístup k internetu.

V přízemí dále najdete ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE, kde půjčujeme českou i světovou beletrii, sci-fi i fantasy literaturu, naučnou literaturu od psychologie přes pedagogiku, chemii, lékařskou literaturu, umění, životopisy až po kuchařky a rady zahrádkářům. Každou středu jsou k dispozici nové přírůstky knihovního fondu, půjčujeme i mapy, e-knihy, čtečky a společenské hry.

V prvním patře přímo proti schodišti můžete navštěvovat ODDĚLENÍ CIZOJAZYČNÉ A REGIONÁLNÍ LITERATURY, jehož součástí je také AUDIOKNIHOVNA. V tomto oddělení najdete desítky titulů klasických, ale i zcela nových knížek v angličtině, francouzštině, němčině, ruštině, španělštině, ale i slovenštině nebo italštině. Ceněným fondem je regionální literatura. Máme pro vás vzácné, obsažné, ale i zcela běžné knížky o Kutné Hoře, z Kutné Hory i od kutnohorských autorů.

Součástí audioknihovny , která nabízí hudbu, rozhlasové hry, pohádky i zvukové knihy  na rozmanitých nosičích (flashdisc, SD karty, CD ), je také speciální fond určený zrakově handicapovaným uživatelům. K dispozici na místě i k půjčení domů jsou i přehrávače na všechny zmiňované typy nosičů.  Nabídku audioknihovny doplňuje menší fond DVD (Zlatý fond české kinematografie).

Velký důraz klademe na VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY pro dospělé čtenáře. Pořádáme proto řadu programů, pravidelně vzděláváme v Univerzitě volného času, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou pořádáme Virtuální univerzitu 3.věku, trénujeme paměť, tvoříme rukama, organizujeme tematické zájezdy.  Nabídku služeb pro dospělé doplňuje řada besed a přednášek, někdy tematicky spojených, někdy volných.

Těší se na Vás náš tým.