Knihovna Kutná Hora

Recitační přehlídka „Ten verš si tiše říkám“

Regionální kolo WP 20.2. 2024
20.2. 2024 proběhlo regionální kolo recitační přehlídky sólových recitátorů v rámci celostátního festivalu Wolkerův Prostějov.
Do krajského kola, které se koná 23.3.2024 postupují:

Julie Apolenová       G a SOŠPg.   Čáslav

Bronislava Hrubá     VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Martin Kautský      G a SOŠPg.   Čáslav

Petra Kubešová       G a SOŠPg.   Čáslav

Filip Machek       CG KH

Kristýna Křivánková     CG KH obdržela čestné uznání

Krajské kolo WP 23.3. 2024

Recitační přehlídka „Ten verš si tiše říkám…“

je součástí celostátní přehlídky Wolkerova Prostějova, který je příležitostí pro všechny zájemce o divadlo poezie a umělecký přednes.
Městská knihovna Kutná Hora pořádá regionální i krajské kolo této přehlídky.
Sóloví recitátoři regionálních kol jsou většinou nominováni a doporučeni na základě kol školních.
Sóloví recitátoři krajských postupových přehlídek jsou nominováni a doporučeni na základě výsledků kola regionálního. 
 Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

  1. kategorie – od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let
  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. aktuálního roku dovrší 18 let) do 21 let
  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. aktuálního roku dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

Recitační soubory a divadla poezie se na kategorie nedělí, podmínkou je pouze ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři si ve všech kategoriích připravují jeden text z poezie nebo prózy české či světové literatury, úryvek, montáž, publicistický útvar apod., kdy text by neměl přesáhnout 7 minut. V případě zájmu si však recitátor může připravit texty dva a následně porotu požádat o jejich zhodnocení.
Porota uděluje šest postupových míst bez ohledu na kategorie.
 
Základem představení souboru by měla být předloha z poezie nebo prózy nebo text s výrazným poetickým nábojem.
 
Veškeré informace k aktuálnímu ročníku regionální přehlídky jsou uvedeny na stránkách Městské knihovny v Kutné Hoře vždy od poloviny ledna roku konání a informace ke krajskému kolu od 1. února příslušného roku.

Lenka Francovicová

Lenka Frankovicová

Oddělení regionálních služeb knihovnám region@knihovna-kh.cz

frankovicova@knihovna-kh.cz 737 243 827