Knihovna Kutná Hora

OD HISTORIE PO SOUČASNOST:

Malín je kutnohorská čtvrť s téměř tisícovkou obyvatel, od centra města vzdálena zhruba 4,5 km. Nejen vzhledem k dopravní obslužnosti jsme hledali dlouhodobě, od roku  2005 však intenzivně možnost rozšířit služby knihovny i tímto směrem, vyjít vstříc malínským seniorům i malým dětem, kteří cestu do hlavní budovy v centru města nalézají jen obtížně.

Povedlo se to v roce 2008, kdy jsme mohli otevřít malínskou pobočku v budově místní základní školy. Šlo vlastně o znovuotevření, před desítkami let v Malíně knihovna už byla. V nepříliš vyhovujících prostorách bytu bývalého řídícího učitele jsme tehdy otevřeli  1x týdně, vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00.

Kmenový fond tvořil něco přes  1500 knížek, dováželi jsme časopisy i fond CD. Otevření pobočky „Obecní knihovna Malín“  (ponechali jsme záměrně původní název) se brzy ukázalo jako správné rozhodnutí. Přestože knihovna neměla nejmodernější vybavení a na jejím zařízení se podíleli i dobrovolníci z řad malínských občanů, bylo vidět, že takový veřejný prostor v Malíně chyběl. Nejvíc začaly chodit děti mladšího školního věku, cestu k nám našli také mnozí senioři. Objevila se skupinka maminek na mateřské dovolené a vznikaly tak další podněty k novým aktivitám.

A tak  se činnost této pobočky rozvíjela. Uspořádali jsme mnoho pořadů s lokální tématikou (výstavy „Když si náš dědeček babičku bral“ nebo „Z malínských kronik“), pravidelně začali připomínat nejrůznější kutnohorská či malínská výročí (např. Nezapomínání – připomínka vyvraždění malínských mužů v květnu 1945) a v roce 2012 zorganizovali „Připomínku 600.výročí vypálení Malína“, při které jsme dokonce zajistili vydání pamětní pohlednice Malína. Obecní knihovna Malín se také stala iniciátorem a pořadatelem každoročního Adventního odpoledne, které spojuje oslavy Dne pro dětskou knihu s rozsvěcením vánočního stromku v této městské části.

V roce 2012 došlo ke zrušení místní základní školy. Budova, už tak značně zchátralá, přestala potřebám provozu knihovny zcela vyhovovat. Přestalo se vytápět, nefungovala voda, zcela se přestalo udržovat okolí školy. Hledali jsme řešení, a protože i náš zřizovatel, Město Kutná Hora, stál nadále o naše služby v Malíně, na vhodné místo se myslelo v projektu rekonstrukce malínské Sokolovny. Sokolovna byla plně opravena, dostavena a vybavena a slavnostně otevřena 1.září 2013.

Malínská pobočka tak získala krásné, odpovídající prostory v přízemí budovy, vybavené na míru pořízeným nábytkem, počítači, volným wifi připojením, prostě vším potřebným. Možnost využívat i ostatní prostory Sokolovny je také skvělé, potřebujeme to například při každoroční Noci s Andersenem nebo při již zmiňovaném Adventním odpoledni.

V současné době je Obecní knihovna v Malíně otevřena 2x týdně, 1x měsíčně se v knihovně scházejí děti na „Čtení s babičkou“, pořádáme zde přednášky, hrajeme deskové hry. Pro půjčování knížek a dalších dokumentů je pobočka začleněna do služby „Všude vrať,všude půjč“, což zjednodušeně znamená, že si do Malína může čtenář nechat dovézt jakoukoliv knihu z jakéhokoliv místa kutnohorské knihovny (hlavní budovy i ostatních poboček) a stejně tak může knihu odkudkoliv v Malíně vrátit.

Spolupracujeme s místním spolkem Malíňačky, malínskými hasiči, TJ Sokolem Malín i osadním výborem. Účastníme se řady malínských akcí od dětských dnů, pálení čarodějnic, neckyády až po slavnosti Haloweenu a rozsvěcení vánočního stromečku.

Knihovnice: Ivana Nováková, tel. 602 871 332, email: malin@knihovna-kh.cz

                   Jitka Dušková, tel. 327 512 079, email: duskova@knihovna-kh.cz

Obecní knihovna Malín,
U Beránky 378
284 01 Kutná Hora
Otevírací doba
Pondělí Zavřeno
Úterý 9:00 – 12:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 15:00 – 18:00
Pátek Zavřeno
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno