Knihovna Kutná Hora

HRÁTKY S PAMĚTÍ

Kurz „Hrátky s pamětí“ je určen převážně (i když nejen) seniorům. Snahou knihovnice (certifikované trenérky paměti) je to, aby účastníci byli schopni využít techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě. Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a paměťových strategií ověřují, že jejich paměť je stále funkční a přistupují pak ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním, že si ji zapamatují, což ovlivňuje výsledek.  Tento přístup vede k okamžitému zvýšení sebevědomí a sebehodnocení účastníků kurzu. Volíme individuální přístup, trénink vždy přizpůsobujeme schopnostem účastníků kurzu. Přátelské prostředí, opakující se zájem účastníků o pokračovací kurzy

  • Jak často a kde se scházíme?

Scházíme se pravidelně 1x měsíčně v hudebním oddělení.

  • Vstupné?

Hrátky s pamětí jsou pro účastníky kurzu zdarma.

  • Na koho se obrátit, když mne trénování paměti zajímá?

Certifikovanou trenérkou paměti je a program připravuje Dagmar Strbíková.

Dáša Strbíková

Dáša Strbíková

Oddělení pro dospělé dospele@knihovna-kh.cz

strbikova@knihovna-kh.cz 327 512 079